Art Space Nieuwe Vide – Directeur / Kwartiermaker

Vacature | Organisatie: Art Space Nieuwe Vide | Functie: Directeur / Kwartiermaker | Plaats: Haarlem | Omvang: 28 uur | Sluitingsdatum: 25/02/2019


Wegens vertrek van de huidige directeur zoekt Nieuwe Vide in Haarlem per 1 mei 2019 een:

Directeur / Kwartiermaker

Sinds haar oprichting mid-jaren negentig heeft Nieuwe Vide zich ontwikkeld van een lokaal kunstenaarsinitiatief tot een nationaal gewaardeerd presentatieplatform voor actuele kunst. Naast een expositieruimte biedt Nieuwe Vide aan ruim twintig kunstenaars, vormgevers en creatieve ondernemers atelierruimte. De Directeur / Kwartiermaker bepaalt de inhoudelijke koers van Nieuwe Vide en is het gezicht naar buiten toe.

Programma Nieuwe Vide
Wij zoeken iemand die aantoonbaar affiniteit heeft met het programma 2019-2020 en die de beschreven activiteiten de komende twee jaar kan concretiseren en (laten) uitvoeren. Na een tentoonstellingsprogramma over tegencultuur staat onder de titel ‘Staging the Absurd’ de komende twee jaar in het teken van het absurdisme. Dit thema wordt verkend via beeldende kunst, literatuur, theater en film. Met onder andere projecten over schrijvers / dichters Amiri Baraka en Ralph Ellison, underground filmmaker Damon Packard en een theaterstuk over het gedachtegoed van Alfred Jarry in samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag). Het programma wordt ondersteund door het Mondriaanfonds vanuit de regeling presentatie-instellingen en de Gemeente Haarlem.

Ruimte voor de toekomst
Vanwege herontwikkeling van het terrein door de nieuwe eigenaar vertrekt Nieuwe Vide eind 2020 naar een nieuwe, nog onbekende locatie. De nieuwe directeur verkent de mogelijkheden voor Nieuwe Vide in de culturele omgeving van Haarlem en formuleert bovendien een strategische visie op de rol en invulling van de combinatie van expositieruimte en ateliers. Dit in overleg met verschillende stakeholders zoals (mogelijke) samenwerkingspartners, gemeente, huurders en bestuur.

Organisatie Nieuwe Vide
De directeur werkt samen met een team van freelancers op het gebied van communicatie, educatie, projectcoördinatie, een parttime beheerder van de stichting en een poule van vrijwilligers. Naast atelierruimte en tentoonstellingen organiseert Nieuwe Vide educatieprogramma’s, workshops, filmvertoningen, lezingen en performances en is er een buurtprogramma met onder andere een wekelijkse soephoek voor buurtbewoners en pandgebruikers. Ook werkt Nieuwe Vide samen met andere cultuurinstellingen in de stad voor specifieke events zoals Haarlemse Lente of educatieprogramma’s als Meet Art Now.

De directeur legt voor het volledig gevoerde beleid verantwoording af aan het bestuur van Nieuwe Vide, conform het vastgestelde jaarplan, jaarbegroting en andere afspraken. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gemandateerde bevoegdheden, zoals door het bestuur vastgesteld en zijn opgenomen in de statuten van de stichting.

Wij zoeken iemand

 • Die goed kan organiseren, zowel zakelijk, financieel als inhoudelijk.
 • Met aantoonbare ervaring als tentoonstellingsmaker.
 • Die de organisatie verder kan laten ontwikkelen als prettige, inclusieve en dynamische plek voor gebruikers en bezoekers.
 • Die affiniteit heeft met de ideële aspecten die horen bij een broedplaats.
 • Met een sterke visie op actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst.
 • Met een relevant netwerk in de (inter)nationale kunstwereld en kunstpers.
 • Die ons netwerk, achterban en zichtbaarheid van Nieuwe Vide kan vergroten.
 • Die in staat is verbanden te leggen tussen verschillende (kunst)disciplines en werkvelden.
 • Die ervaring heeft met het werven en inhoudelijk verantwoorden van subsidies en fondsen.
 • Die verbindt en verschillende belangen kan afwegen.
 • Met ervaring in het aansturen van en samenwerken met een divers team.
 • Die het experiment niet schuwt, maar ook praktisch en hands-on blijft.
 • Met uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, in het Engels en Nederlands.
 • Met kennis van de Haarlemse culturele omgeving.
 • Die beschikt over minimaal HBO+ niveau.
 • Woonachtig in Haarlem is een pre.

De directeur / kwartiermaker

 • Is een initiatiefrijke, verbindende inspirator.
 • Kan een goede eigen artistieke visie ontwikkelen.
 • Heeft oog voor politiek en bestuurlijke verhoudingen.
 • Is een doelgerichte doorzetter.
 • Heeft een positieve persoonlijkheid en communicatieve kracht.
 • Is flexibel, creatief en probleemoplossend.
 • Is zelfstandig en in staat tot samenwerking.
 • Is resultaatgericht.

Inzet en salaris
De stichting biedt een Overeenkomst tot Opdracht voor 28 uur per week voor een vergoeding van € 2.184 per maand, exclusief btw.

Meer informatie en solliciteren
Neem voor meer informatie over de inhoud van de functie contact op met Irmgard Noordhoek, voorzitter bestuur via irmgard@in-management.nl, uitsluitend via e-mail.

Stuur uiterlijk maandag 25 februari 2019 een korte motivatie met CV (inclusief twee referenties) én een visie van één A4. Formuleer in dit stuk een denkrichting voor de toekomst van Nieuwe Vide. Hou hierbij in elk geval rekening met de positie van Nieuwe Vide (in Haarlem), de combinatie van expositieruimte en ateliers en de mogelijkheden voor nieuwe huisvesting, financiering, organisatie en samenwerking. Stuur deze stukken in een gecombineerde PDF naar Geert-Jan Davelaar, secretaris van het bestuur via geertjand@gmail.com.

De gesprekken vinden plaats in de week van 18 maart 2019. Diegenen die voor een gesprek worden uitgenodigd wordt ook gevraagd voorafgaand aan het gesprek hun inhoudelijke visie in het kort op te schrijven. Instructie voor deze case volgt bij uitnodiging. Het is mogelijk dat er een tweede gespreksronde volgt als er behoefte is aan extra verduidelijking en verdieping.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.nieuwevide.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,