Amsterdamse Bostheater – Raad van Toezicht lid

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Amsterdamse Bostheater | Functie: Raad van Toezicht lid | Plaats: Amstelveen, Amsterdam | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: 22/03/2019


Het Amsterdamse Bostheater is een groots openluchttheater op een magische locatie in het Amsterdamse bos. Door een kwalitatief hoogstaande brede programmering van mei tot en met eind september weten ieder jaar meer dan 40.000 bezoekers de weg naar het theater te vinden.
Het Bostheater is een laagdrempelig theater dat programmeert en produceert. Kleintjes komen naar de kindervoorstellingen, terwijl studenten en ouderen genieten van volkstheater in een open ruimte onder de blote hemel. De toneelmakers van de toekomst krijgen een podium bij Boslab. De concerten onder de noemer Live At trekken hun eigen publiek met een mix van nationale en internationale artiesten.
Het Bostheater is een open plek in het bos waar zingeving en vermaak in de zomer in Amsterdam moeiteloos samengaan.

Het Bostheater zoekt drie leden voor de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht lid

(Sponsorwerving, Financieel & Politiek)

Algemene competenties van de leden van de raad van toezicht als geheel:
Voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij in ieder geval beschikken over strategisch denkvermogen en bestuurlijke kennis/ervaring en affiniteit met podiumkunsten en artistieke visie van het Bostheater.
Zij hebben het vermogen en de attitude om inhoud te geven aan hun toezichthoudende taak en het vervullen van een klankbordfunctie voor de directie. De samenstelling van de Raad van toezicht dient divers te zijn in leeftijd, geslacht, afkomst en achtergrond.

De Raad van Toezicht-leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn maximaal twee achtereenvolgende termijnen van vier jaar herbenoembaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. De Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit worden toegepast. In de keuze van programmering, publiek, personeel (inclusief de toezichthouders) partners en bestuurlijke processen zijn deze codes richtinggevend. De RvT werkt onbezoldigd.

Algemeen
Drie officiële vergaderingen per jaar a twee uur, daarnaast gevraagd en ongevraagd adviesmomenten.

 • Februari: de jaarrekening en het bestuursverslag van het afgelopen jaar en de begroting voor het lopende jaar wordt vastgesteld.
 • Juli: een bijeenkomst met een update en het bezoek aan de voorstelling.
 • November: evaluatie van het zomerseizoen en voorlopige stand van zaken t.a.v. financiën en bespreken voorlopige begroting voor komend jaar.
 • Daarnaast zijn er gemiddeld twee vergaderingen die inzoomen op deelgebieden van de organisatie en/of toekomstplannen.

1: Sponsorwerving profiel

 • Bij voorkeur iemand met ervaring in sponsorwerving of goede ingangen in een zakelijk netwerk die ingezet kunnen worden voor sponsorwerving.
 • Bereidheid zijn/haar netwerk in het bedrijfsleven in te zetten.
 • Kan deuren openen naar nieuwe financiële bronnen.
 • Affiniteit heeft met podiumkunsten.

2 Financieel profiel

 • Kennis heeft van en/of ervaring heeft met financiële bedrijfsvoering in de non-profitsector.
 • Diverse geldstromen en mogelijke bronnen van inkomsten.
 • Beschikt over een goed financieel en boekhoudkundigsinzicht.
 • Inzicht in de vermogensmarkt.
 • Bekend is met geautomatiseerde systemen.

3 Politiek profiel

 • Bij voorkeur iemand die de weg weet in de gemeentepolitiek van Amsterdam en Amstelveen.
 • Inzicht heeft in het bestuurlijke traject van aanbestedingen van de gemeente.
 • Bereid is zijn/haar netwerk aan te spreken.
 • Affiniteit heeft met podiumkunsten.

Interesse
Uw motivatie vergezeld van een curriculum vitae kunt u tot 22 maart 2019 sturen naar Ingejan@bostheater.nl, t.a.v. Ingejan Ligthart Schenk, directeur Amsterdamse Bostheater. Informatie over de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht kunt u vinden op onderstaande website.

www.bostheater.nl


, , , , , , , , , , , , , ,