Stichting Nationaal Fluitconcours – Bestuursleden

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Stichting Nationaal Fluitconcours | Functie: Bestuursleden | Plaats: Zaandam | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: 24/02/2019


Stichting Nationaal Fluitconcours organiseert jaarlijks de Dutch Internationaal Flute Competition (voor studenten en jong talent), het Benelux Fluitconcours (voor amateurs) en Adams Flute Factor (voor de jeugd).

Sinds de oprichting in 1984 heeft het concours zich ontwikkeld tot hét podium in Nederland waar fluitisten in competitieverband speelervaring kunnen opdoen. De laatste jaren is het concours internationaal sterk gegroeid met meer dan 100 deelnemers uit 25 verschillende landen.

Ambitie
Het doel van het concours is het speelniveau van de deelnemers te verhogen en om hun professionele carrières te bevorderen. Het concours geniet in toenemende mate bekendheid als toonaangevend concours. Meerdere laureaten zijn inmiddels professionele fluitisten van naam en faam en enkele duizenden (amateur)fluitisten hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan het concours. Om de groei van de organisatie in goede banen te leiden, werkt het bestuur aan een verdere professionalisering van de organisatie.

Stichting Nationaal Fluitconcours zoekt daarom nieuwe

bestuursleden

Het betreffen onbezoldigde functies. Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij per kwartaal de bestuursvergadering voorbereiden en bijwonen. Tijdens deze vergaderingen wordt het beleid bepaald en worden besluiten genomen over de organisatie van de komende concoursen. De concoursdagen zelf worden uitgevoerd door een aantal (vaste) vrijwilligers.

Wij zoeken bestuursleden met affiniteit voor muziek in het algemeen en de fluit in het bijzonder. Gezien de samenstelling van het huidige bestuur zijn wij vooral op zoek naar kandidaten met de volgende profielen:

  • Public relations en marketing: bij voorkeur iemand die extra tijd wil en kan besteden aan de ontwikkeling van dit beleidsterrein.
  • Fondsenwerving: bij voorkeur iemand met een sterk eigen netwerk in het bedrijfsleven en die als vertegenwoordiger van de stichting contacten weet te leggen voor het aangaan van meerjarige sponsorcontracten.

Interesse?
Neem voor informatie en uw sollicitatiebrief contact op met: Erik Verbeek, voorzitter@fluitconcours.nl, telefoon 06 20988205.

www.fluitconcours.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,