Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur – Commissieleden Cultuurplan 2021-2024

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur | Functie: Commissieleden Cultuurplan 2021-2024 | Plaats: Rotterdam | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: 01/02/2019


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) zoekt adviseurs die advies geven over de meerjarige subsidies voor kunst en cultuur van de Gemeente Rotterdam. Als commissielid maak je deel uit van een landelijk netwerk van adviseurs uit verschillende kunst en cultuurdisciplines. Je krijgt de kans een bijdrage te leveren aan het aanbod van kunst en cultuur in een aantrekkelijke, kleurrijke en levendige stad.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zoekt

Commissieleden Cultuurplan 2021-2024

Adviseren voor het Cultuurplan 2021-2024
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is het officiële adviesorgaan op het gebied van kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft geen politieke, maar beleidsinhoudelijke adviezen. Elke vier jaar brengt de RRKC een advies uit voor het Cultuurplan, de verdeling van meerjarige subsidies voor kunst en cultuur door de gemeente Rotterdam. De Cultuurplanperiode duurt vier jaar. Voor de beoordeling van de afzonderlijke aanvragen stelt de Raad tijdelijke commissies in. De Raad geeft uiteindelijk een integraal Cultuurplanadvies aan het college van B&W. Bekijk hier het Cultuurplanadvies 2017-2020.

Onafhankelijke adviseurs gezocht
Om een evenwichtig en goed gewogen Cultuurplanadvies te maken zoekt de RRKC nieuwe commissieleden. We streven naar een diverse en representatieve samenstelling van de commissies en vragen daarom naast kunst en cultuur experts ook Rotterdamse inwoners met een sterke affiniteit voor kunst en cultuur, mensen uit het bedrijfsleven, wetenschappers en journalisten te reageren. Kandidaten met internationale werkervaring en/of een sterk internationaal netwerk en kandidaten met een cultureel diverse achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Als commissielid:

 • ben je kritisch, objectief en onpartijdig, je hebt geen persoonlijk belang bij een cultuurinstelling in Rotterdam
 • je werkte de afgelopen 3 jaar niet bij een culturele instelling in Rotterdam
 • je hebt een sterke affiniteit met kunst en cultuur
 • je kent de stad Rotterdam en de Rotterdamse cultuursector goed
 • je kunt je visie inhoudelijk helder en onderbouwd formuleren
 • je bent in staat om beleidsplannen te beoordelen op artistieke en inhoudelijke kwaliteit
 • je bent in staat om begrotingen te interpreteren en te beoordelen
 • je hebt bij voorkeur ook kennis van bedrijfsvoering, marketing en/of educatie/talentontwikkeling.

Specifieke kennis voor de afzonderlijke commissies
Er worden 9 commissies samengesteld op basis van disciplines. Daarom zoeken we adviseurs met een brede kennis van de ontwikkelingen van één of meerdere disciplines:

 • muziek (pop, jazz, klassiek, hedendaags) en muziektheater of opera
 • theater en dans
 • beeldende kunst en fotografie
 • film
 • architectuur, vormgeving, mode, e-cultuur, ruimtelijke ontwikkeling, games (creatieve industrie)
 • musea en erfgoed
 • letteren en debat
 • cultuureducatie
 • integraal: een integrale visie over alle aanvragen binnen het cultuurplan 2021-2024

Adviseurs hebben bij voorkeur ook kennis van:

 • landelijk, Europees en internationaal kunst- en cultuurbeleid
 • stedelijk beleid in Rotterdam en stedelijke beleidsterreinen als wonen, werken, zorg, onderwijs en toerisme en marketing
 • diversiteit en bevolkingsdynamiek

Wat ga je doen?
In de periode van maart tot en met december 2019 bezoek je regelmatig relevante voorstellingen, concerten, tentoonstellingen en andere culturele activiteiten. Je maakt kennis met een zeer gevarieerd cultureel veld dat de diversiteit van Rotterdam in al haar facetten vertegenwoordigt. In de periode januari tot en met mei 2020 vergaderen de commissies vier tot acht keer. Je bereidt je voor op de vergaderingen door aanvragen te lezen en te toetsen aan de hand van criteria. Tijdens de vergaderingen worden de aanvragen beoordeeld, daarom is het van belang dat alle commissieleden aanwezig zijn. Voor alle commissies wordt een voorzitter benoemd. De vergaderingen worden door het bureau van de Raad voorbereid.

Tijdsbesteding en vergoeding
Tijdens een startbijeenkomst na de zomer van 2019 krijg je meer informatie over je rol als commissielid en je werkzaamheden. Eind 2019 is er een instructiebijeenkomst over het Cultuurplan en de advisering. Het zwaartepunt van de advisering ligt in de periode januari tot en met mei 2020. Commissievergaderingen vinden overwegend overdag of aan het begin van de avond plaats in het kantoor van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en duren maximaal 4 uur. Deze vergaderingen vergen een goede voorbereiding op basis van voorafgaand (digitaal) te raadplegen documenten. Commissieleden ontvangen per bijgewoonde vergadering een vergoeding van € 150,- en een reiskostenvergoeding op basis van tweede klas openbaar vervoer.

Reageren
Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 1 februari 2019. We ontvangen graag je cv en een motivatiebrief met daarin in ieder geval antwoord op de volgende vragen.

 • Welke kennis en ervaring neem je mee?
 • Wat is je betrokkenheid bij kunst en cultuur én de stad Rotterdam?
 • Naar welke discipline-commissie gaat jouw voorkeur uit?
 • Wat zijn naar jouw idee de grootste uitdagingen voor kunst en cultuur in Rotterdam voor de komende 10 jaar?
  Bij de samenstelling van commissies streeft de RRKC naar een afspiegeling van Rotterdam en let daarbij op gender, leeftijd en afkomst.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met office manager Sonya Dias, sdias@rrkc.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Rento Zoutman, secretaris Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (rzoutman@rrkc.nl) of Annemieke Ruijgrok (aruijgrok@rrkc.nl) | 010-433 58 33.

Meer informatie over het Cultuurplan.
Meer informatie over de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

www.rrkc.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,