Prinses Christina Concours – Directeur

Vacature | Organisatie: Prinses Christina Concours | Functie: Directeur | Plaats: Den Haag | Omvang: Fulltime | Sluitingsdatum: 01/03/2019


Het Prinses Christina Concours (PCC) stimuleert en begeleidt al 50 jaar kinderen en jongeren bij de ontwikkeling van hun muzikale talent. Wij bieden ze een podium om zich te meten, ervaring op te doen en te schitteren. Zo inspireren de jonge musici elkaar en anderen. Met concoursen, een eigen rijdende concertzaal en met nazorg en begeleiding voor de prijswinnaars, heeft het PCC een bijzondere plaats in het Nederlands muzieklandschap.

In nauw samenspel met partners, begunstigers, medewerkers en vrijwilligers, zoekt het PCC steeds naar ontwikkeling en innovatie. Dit doet het PCC om muziek toegankelijk te maken, om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun muzikale groei en om de waarde van muziek door te geven.

Wij zoeken een

Directeur

omvang fulltime

Structuur/bestuur
Het PCC houdt kantoor in Den Haag waar elf mensen werkzaam zijn. De directeur voert de dagelijkse leiding en adviseert en rapporteert aan het zeskoppige bestuur. De organisatie wordt financieel ondersteund door een Vriendenstichting met een eigen bestuur.

De huidige directeur, die de transitie naar de toekomst heeft ingezet, heeft besloten om terug te keren naar het bedrijfsleven. Nu is het PCC per direct op zoek naar een nieuwe directeur die het nieuwe pad verder gaat ontwikkelen samen met het bestuur en het aanwezige team.

De functie
De directeur is het boegbeeld van de organisatie. Hij/Zij is iemand die zich, met inachtneming van de missie, visie en uitgangspunten, vol passie inzet voor de ontwikkeling van het PCC. Hij/Zij zet de lijnen uit, adviseert en rapporteert aan het bestuur ten aanzien van het beleid en de begroting en representeert het PCC naar de buitenwereld.

Daarnaast is de directeur eindverantwoordelijk voor de uitvoering en geeft leiding aan een team van specialisten. Hij/Zij zorgt daarbij voor een klimaat waarin alle betrokkenen, kinderen én collega’s, het maximale uit hun talent kunnen halen. Een aantoonbare en sterke affiniteit met de klassieke muziek en jazz, wordt als noodzakelijk gezien.

De basis om op voort te bouwen ligt er: de vertrekkend directeur heeft zich sterk ingezet voor meer verbinding in de wereld van de podiumkunsten. Met een grote betrokkenheid bij de muziekwereld en natuurlijk de laureaten, is aanwezigheid bij concoursen, optredens en vergaderingen in de weekenden en de avonden een noodzakelijk onderdeel van de functie.

Resultaatgebieden

1. Strategisch organisatiebeleid ontwikkelen en realiseren

 • Signaleert voor het PCC relevante maatschappelijke en politieke trends en ontwikkelingen en is in staat deze te vertalen naar een meerjarenvisie voor de organisatie.
 • Ontwikkelt het strategisch meerjarenbeleid van de organisatie. Doet voorstellen in de vorm van uitgewerkte plannen, die gericht zijn op kwaliteit en voortdurende ontwikkeling van het PCC en haar doelstellingen.
 • Formuleert beleidsuitgangspunten en verwerft hiervoor draagvlak binnen en buiten de organisatie. Stimuleert innovatie en zelfstandigheid en stuurt bij waar nodig.

2. Financiële doelstellingen behalen

 • Doet voorstellen voor meerjarenramingen, de begroting en het budget van de organisatie en legt deze ter goedkeuring voor aan het Bestuur.
 • Draagt actief bij aan het vinden van (duurzame) financiering voor de activiteiten van het PCC.
 • Is eindverantwoordelijk voor de fondsenwerving en het budget van de organisatie en onderneemt actie bij dreigende tekorten en/of overschotten.

3. Organisatie vertegenwoordigen

 • Draagt op enthousiaste wijze zorg voor het behartigen van de belangen van de organisatie.
 • Representeert de organisatie bij uiteenlopende evenementen/gelegenheden, treedt in voorkomende gevallen op als gastheer en/of woordvoerder.
 • Onderhoudt een netwerk met strategische en/of invloedrijke contacten, breidt dit uit en verwerft draagvlak voor de standpunten van het PCC, bijvoorbeeld met lobbywerkzaamheden.
 • Is gesprekspartner voor laureaten en hun achterban.

4. Team aansturen

 • Staat model voor de kernwaarden van het PCC en draagt de cultuur van het PCC uit. Zorgt dat alle betrokkenen hierin worden meegenomen en zich verbonden en gemotiveerd voelen.
 • Is een teambuilder die zorgt voor een positief professioneel werkklimaat waarin medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen tot bloei kunnen komen.
 • Zorgt voor de juiste bezetting van de organisatie en is een inspirerende en motiverende leidinggevende.

Competenties

 • Energiek, inspirerend, bindend en resultaatgericht leiderschap.
 • Strategisch denkvermogen.
 • Ontwikkelingsgericht met een passie voor muziek in relatie tot kinderen/jongeren.
 • Verbinder & samenwerker: gericht op het laten excelleren van personen en partijen.
 • Vasthoudend, met het vermogen om overheid, fondsen en bedrijven duurzaam aan zich te binden.
 • Zakelijke inslag, met financieel inzicht en commerciële vaardigheden.
 • Goede spreker, uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid.

Kennis en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van en ervaring binnen de muziekwereld.
 • Kennis en bewezen ervaring op het gebied van bedrijfs- en bestuurskundige principes (beleid, planning, budgetten et cetera).
 • Kennis van sponsoring en fondsenwerving.
 • Kennis en bewezen ervaring op het gebied van financiën, organisatie-, personeels-, – en kwaliteitsbeleid.

Wat het PCC te bieden heeft
Het gaat hier in principe om een fulltime aanstelling. Een interessante en veelzijdige functie, die de mogelijkheid biedt om boegbeeld te zijn van een bijzondere en maatschappelijk zeer relevante organisatie. Het salaris is circa € 80.000 bruto per jaar. PCC biedt in eerste instantie een contract aan voor een jaar, dat bij goed functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Sollicitatie
Heb je interesse in deze functie stuur dan je CV en een motivatiebrief vóór 1 maart naar info@duxinternational.com, o.v.v.’ Directeur PCC’, ter attentie van Marjolein Wiersum.

duxinternational.com

christinaconcours.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,