Cultuurmij Oost – Adviseur Gemeenten

Vacature | Organisatie: Cultuurmij Oost | Functie: Adviseur Gemeenten | Plaats: Arnhem | Omvang: 0,8 fte | Sluitingsdatum: 01/02/2019


Cultuurmij Oost is het provinciale netwerk- en expertisecentrum voor kunst, cultuur en samenleving in Gelderland. Wij werken aan de provinciale ambities op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

In Gelderland zijn we overtuigd van de waarde van een sterke kunst & cultuursector voor een inspirerende en toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving. Dat is een krachtig vertrekpunt. Kunst en cultuur leveren een positieve bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling, verbinding tussen mensen en aan de ontwikkeling van een samenleving als geheel.

Cultuurmij Oost versterkt de sector, en zet de creatieve kracht van kunst en cultuur in voor innovatie in andere domeinen en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Dit doen we voor de inwoners van Gelderland, met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een zorgvraag en nieuwkomers – die inwoners die niet vanzelfsprekend in staat zijn onderwijs, participatie of ontwikkeling van talenten zelf vorm te geven.

Ben jij die gedreven en procesgerichte Adviseur die energie haalt uit het aangaan van langdurige relaties met gemeenten? Ambieer jij het om het kunst- en cultuurbeleid te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in het onderwijs en de lokale samenleving? Solliciteer dan op deze vacature!

Adviseur Gemeenten

(0,8 fte)

De uitdaging
Je werkt in samenwerking met gemeenten aan de realisatie van een integrale benadering van cultuureducatie, participatie en talentontwikkeling, zodat deze elementen merkbaar en voelbaar worden voor inwoners als het gaat om bijvoorbeeld leefbaarheid, welzijn en het versterken van de leefomgeving. Hierbij fungeert de creatieve kracht van kunst en cultuur als motor voor ontwikkeling en innovatie. Vanuit die kracht lever je als adviseur een bijdrage aan het versterken van gemeenten. De beleidsterreinen zorg & welzijn en het bedrijfsleven zijn onderdeel van je integrale agenda. Je wilt kunst als integrale vaste waarde bij gemeenten realiseren met goede voorbeelden en onderbouwen met onderzoeksresultaten als fundament. Je hebt de rol van expert en verbinder.

Maatschappelijke opgaven – versterken van gemeenten door kunst en cultuur
Er wordt steeds meer gezien dat kunst en cultuur een relevante bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke opgaven, zo blijkt ook uit onderzoek. Gemeenten hebben hierin, o.a. vanuit hun wettelijke taak, een sleutelrol.

Het gaat daarbij om de volgende domeinen:

 • sociaal domein (leefbaarheid, integratie, participatie, wmo, eenzaamheid, vergrijzing, krimp);
 • ruimtelijke ordening (gebiedsontwikkeling);
 • economie (toerisme, aantrekkelijk vestigingsklimaat);
 • onderwijs.

In 2019 werk je aan

 • Cultuuronderwijs onderwerp maken op de lokaal educatieve agenda;
 • Convenanten realiseren om cultuuronderwijs een integrale vaste plek te geven in de gemeenten;
 • Cultuurbeleid aan laten sluiten op ontwikkelingen in de gemeenten;
 • Verbindingen smeden tussen kunst en welzijn om cultuurparticipatie te vergroten.

Functie eisen

 • Heeft aantoonbare ervaring, minimaal 2 jaar, in een soortgelijke functie;
 • Heeft kennis van lokale politiek;
 • Heeft een relevante opleiding en kennis van de inhoud (cultuureducatie en kunsten);
 • Is klantgericht en ondernemend;
 • Is extern gericht en heeft strategisch inzicht;
 • Is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het werkveld;
 • Is in staat om klantvragen te vertalen in een concreet voorstel;
 • Is bij voorkeur woonachtig in Gelderland.

Salariëring

 • Afhankelijk van leeftijd en ervaring, schaal 10 CAO Sociaal Werk.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar) met intentie tot voortzetting.

Sollicitatie
Bij interesse ontvangen we graag je motivatie en CV voor 1 februari 2019 op e-mailadres TheaSonnemans@cultuurmijoost.nl (managementassistent) ter attentie van Paulien Dankers (bestuurder Cultuurmij Oost). Voor meer informatie over de vacature is het mogelijk contact op te nemen met Heleen Elbers 06 52 37 54 95. De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 5 februari 2019.

www.cultuurmijoost.nl


, , , , , , , , , ,