Bijlmer Parktheater – Bestuursleden

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Bijlmer Parktheater | Functie: Bestuursleden | Plaats: Amsterdam | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: geen


Ben jij ons nieuwe bestuurslid?

Wie zijn wij?
Het Bijlmer Parktheater is een Cultuurhuis, gevestigd in Amsterdam. Naast een theater voor professionele gezelschappen en kunstenaars, zijn wij ook een podium voor jonge makers en aanstormende talenten die de kans krijgen zich artistiek te ontplooien, producties te maken en zich verder te ontwikkelen. Met cultuureducatieprojecten binnen het onderwijs dragen we bij aan de brede talentontwikkeling van de jeugd. Ook vervullen wij een brugfunctie tussen de gevestigde theaterinstellingen in de stad Amsterdam (en daarbuiten) en het publiek en de makers van Amsterdam Zuidoost. Wij zijn een levendig, intiem en gastvrij theater met een eigen unieke programmering waarin er plaats is voor verschillende identiteiten, tradities, culturen en cultuuruitingen en mensen in al hun culturele verscheidenheid betekenis vinden.

Het Bijlmer Parktheater zoekt voor haar bestuur drie nieuwe

Bestuursleden

Het betreft onbezoldigde functies voor een termijn van 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal één termijn.
Locatie: Amsterdam Zuidoost

10 jarig jubileum
Het Bijlmer Parktheater bestaat 9 jaar en bereidt zich voor op het jubileumjaar. In dat jaar wil het Bijlmer Parktheater een verdere stap voorwaarts maken in de professionalisering van de organisatie en de kwaliteitsverbetering op alle niveaus.

Ons bestuur
Het bestuur bestaat minimaal uit 5 leden: voorzitter, penningmeester, secretaris en twee bestuursleden. Het bestuur werkt conform de Governance Code Cultuur. Het bestuur van de Stichting Bijlmer Parktheater is op zoek naar drie enthousiaste bestuursleden die zich op vrijwillige basis willen inzetten om het Bijlmer Parktheater te besturen.

Gezien de samenstelling van het bestuur zijn wij op zoek naar kandidaten met de volgende profielen:

 • Iemand met kennis van en ervaring met het bestuur en organisatie van de stad Amsterdam. Het gaat om een persoon die een bestuurlijke spin in het Amsterdamse web is, bij voorkeur met affiniteit met cultuurbeleid en de cultuursector. Hij of zij is een goed netwerker en beweegt zich op allerlei niveaus binnen de Amsterdamse kunstensector.
 • Een jurist met arbeidsrechtelijke achtergrond. Deze bestuurder heeft kennis en ervaring op gebied van HR management.
 • Iemand met kennis en ervaring binnen de podiumkunsten. Deze bestuurder brengt verjonging mee. Een eigen kijk op de ontwikkeling van kunst en cultuur in een inclusief Nederland. De bestuurder kent de branche van binnenuit doordat hij of zij afkomstig is uit de podiumkunsten. Hij/zij is in staat om op een bestuurlijk niveau te denken en zich te ontwikkelen als bestuurder.

Kerntaken van het bestuur

 • Vaststellen van het meerjarenbeleid
 • Vaststellen van de jaarbegroting en jaarrekening
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie
 • Goedkeuring verlenen aan voorgenomen directiebesluiten omtrent de inrichting van de organisatie, personele aangelegenheden, financieel beheer.

Competenties

 • HBO/WO denkniveau
 • Kennis van en affiniteit met de culturele sector
 • Bestuurlijke ervaring
 • Gemiddeld 5 uur per kwartaal beschikbaar zijn. We vergaderen ten minste 4 keer per jaar in Amsterdam Zuidoost

Wij zoeken bestuursleden die zich thuis voelen in een multiculturele omgeving en die zich willen aan sluiten bij het inclusieve beleid dat het theater al meer dan negen jaar voert. Gezien de samenstelling van het bestuur zijn wij in het bijzonder op zoek naar ten minste één jonger bestuurslid met minimaal 5 jaar werkervaring.

Aanvullende informatie of reageren?
Voor meer informatie over de bestuursfuncties kunt u contact op nemen met Bianca Maasdamme (voorzitter) of Maayke Botman (bestuurslid). Bianca Maasdamme: b.maasdamme@progresadvies.nl. Maayke Botman: mebotman@hotmail.com.

www.bijlmerparktheater.nl


, , , , , , , , , , , , , ,