Stichting Cultureel Hart Assen – Cultuurmakelaar

Vacature | Organisatie: Stichting Cultureel Hart Assen | Functie: Cultuurmakelaar | Plaats: Assen | Omvang: 24 uur per week | Sluitingsdatum: geen


Stichting Cultureel Hart Assen is een samenwerkingsverband van de belangrijkste culturele partners in het stadshart van Assen. Het samenwerkingsverband heeft drie doelstellingen:

  1. Het bevorderen van de samenwerking tussen de culturele partners.
  2. Deelname aan de binnenstadorganisatie Vaart in Assen, met het doel samen met ondernemers en de Gemeente Assen de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. De Stichting Cultureel Hart Assen levert daartoe een bestuurder en brengt (culturele) expertise in die voor de realisatie van de binnenstadsvisie nodig is.
  3. Stichting Cultureel Hart Assen geeft samen met de gemeente Assen inhoud aan de stadsbrede cultuuragenda. Dit doet zij door ideeën uit het cultuurveld te inventariseren en te prioriteren, door cultuurinitiatieven te initiëren en partijen in het culturele veld te adviseren. Een belangrijke taak daarbij is het bevorderen van samenwerking, zowel tussen culturele instellingen en kunstenaars in het werkveld als ook domein overschrijdend, dus in verbinding met economie, participatie en educatie.

Voor de invulling van de derde doelstelling zoeken wij voor onze opdrachtgever Stichting Cultureel Hart Assen een:

Cultuurmakelaar

(24 uur per week)

Leiderschap – bruggenbouwer – hands-on mentaliteit

Profiel
Als cultuurmakelaar heb je een belangrijke rol bij het bevorderen van de samenwerking tussen culturele instellingen en kunstenaars in het culturele veld. Je werkt integraal en zoekt de natuurlijke verbinding met economie, participatie en educatie. Je speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming (visievorming, ontwikkeling) en uitvoering (uitwerken, verbinden en initiëren) van de cultuuragenda. Dit doe je door actief partijen te benaderen om ideeën en initiatieven te genereren ten behoeve van de cultuuragenda. Je stelt samen met het platform Cultureel Hart Assen en de gemeente prioriteiten met betrekking tot cultuurthema’s en langetermijndoelstellingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het nemen van initiatieven en verbinden van partijen om de cultuuragenda inhoud te geven. Samenwerking bevorderen, verbeteren en coördineren zowel in het culturele veld als met organisaties uit de domeinen economie, participatie en educatie behoren tot je werkzaamheden. Je monitort de voortgang van de cultuuragenda en rapporteert daarover naar het platform. Uiteraard zoek je ook de samenwerking en aansluiting met de uitvoeringsorganisatie van stichting Vaart in Assen.

Om deze uitdagende functie te kunnen vervullen heb je:

  • Aantoonbare ervaring in vergelijkbare functies op HBO/WO niveau;
  • Een breed netwerk in de culturele sector (allerlei kunstdisciplines) en onderhoudt dit actief;
  • Kennis van landelijke trends en ontwikkelingen in het cultuurdomein;
  • Als goede gesprekspartner ervaring met allerlei bestuurlijke en uitvoerende gremia;
  • Affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de cultuursector.

Persoonskenmerken
Je hebt veel affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen en verbindt deze met het culturele werkveld. Je bent een echte bruggenbouwer, die vraag en aanbod samenbrengt, initiatieven ondersteunt en versterkt. Je bevordert cultuurparticipatie en adviseert het culturele en maatschappelijke werkveld. Je weet wat er op cultureel vlak speelt en waar lokaal maatschappelijke behoeftes liggen. Je bent goed in staat (culturele) projecten te leiden en deze concreet vorm en inhoud te geven. Kennen en herkend worden is het uitgangspunt waarmee jij de rol van de cultuurmakelaar stevig profileert. Verder heb je een “hands-on” mentaliteit en durf je “out of de box” te denken. Je hebt een stevig netwerk en gebruikt deze om partijen aan elkaar te verbinden.

Uw adviseur
Het werving- en selectietraject wordt verzorgd door Ypsylon Werving & Selectie. Mocht je interesse hebben in deze functie en voldoe je aan het gestelde profiel, reageer dan zo spoedig mogelijk via onze site www.ypsylon.nl of via de e-mail: recruitment@ypsylon.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Daniël Charmes, tel. 06- 25102243 of kantoor in Assen 0592 – 308458.

http://www.cultureelhartassen.nl/


, , , , , , , , , , , , , , , , ,