Nineties Productions – Zakelijk Leider

Vacature | Organisatie: Nineties Productions | Functie: Zakelijk Leider | Plaats: Amsterdam | Omvang: 0,4 fte (gemiddeld) | Sluitingsdatum: 21/12/2018


Nineties Productions maakt muziektheatervoorstellingen waarin theater, muziek, literatuur, beeldende kunst en popcultuur schaamteloos door elkaar vloeien. Iconen, bekende stromingen, subculturen en tijdsgeesten worden onder de loep genomen, en geplaatst naast de tijd waarin we nu leven. Het artistieke hart van Nineties wordt gevormd door theatermakers Yannick Noomen, Anne Maike Mertens en Floor Houwink ten Cate.

Voor iedere voorstelling werkt Nineties samen met andere acteurs, muzikanten, performers en/of vormgevers. Dit zorgt iedere keer weer voor een bonte verzameling van theatermakers dat als gelegenheidscollectief samenkomt. Met als gevolg energieke, muzikale en performatieve cross over voorstellingen, het liefst steeds op een andere locatie. In het eerste half jaar van 2019 staan de projecten Merkel, Boulevard of Broken Scenes, Sterke Drank in Oud Zuid op de planning. Tevens wordt Under Pressure, een coproducties met BOG. voorbereid.

Nineties wordt voor de periode 2019 – 2020 ondersteund binnen de tweejarige subsidieregeling van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Nineties Productions zoekt per 1 januari 2019 een

zakelijk leider

Functieomschrijving
De zakelijk leider heeft als primaire verantwoordelijkheid het project Merkel te leiden. Daarnaast worden kleinere producties en projecten ontwikkeld en uitgevoerd die vallen binnen de tweejarige subsidieregeling van het AFK 2019-2020, waar de zakelijk leider samen met de artistieke kern van Nineties verantwoordelijk voor is. De zakelijk leider is verantwoordelijk voor de algehele organisatie, coördinatie, de financiën, verkoopbeleid en het freelance personeelsbeleid van de organisatie. Over de uitvoering van de taken legt de zakelijk leider samen met de artistieke kern verantwoording af aan het bestuur.

Nineties biedt een (freelance) functie voor gemiddeld 0,4 fte, in eerste instantie tot de afronding van het project Merkel op 1 juli 2019. Daarna wordt geëvalueerd en een mogelijke verlenging aangeboden. De werktijden zijn flexibel en in overleg met het artistieke team. Werkdagen worden meer naarmate de première op 28 maart 2019 in zicht komt.

Taken

 • Het onderhandelen en opstellen van contracten met medewerkers, theaters / locaties.
 • Het verzorgen van de financiën inclusief de juiste financieringsmix per project, zoals het opstellen van de begrotingen, het beheren van de inkomsten en uitgaven en het contact onderhouden met de administrateur voor het opstellen van de project- en jaarcijfers.
 • Het (mede) schrijven van projectsubsidieaanvragen en het afwikkelen daarvan.
 • Het onderhouden en leggen van contacten met (zakelijke) relaties, vertegenwoordigers van subsidiënten, sponsors en andere partijen.
 • Het zorg dragen voor de planning en de zakelijke afweging daarbinnen.
 • Het reguleren van werkzaamheden van de interne organisatie.
 • Het initiëren, organiseren en verslaan van de minimaal drie maal per jaar te houden bestuursvergaderingen.

Gevraagd
Iemand die enthousiast wordt van collectief werken, die flexibel is als kansen zich aandienen. Of als we ze zelf verzinnen, want dat gebeurt net zo vaak. Iemand die onze artistieke ideeën zakelijk op een creatieve manier wil invullen en vormgeven en daar zelf ook ideeën over heeft. Iemand die het overzicht houdt, omdat hij logisch kan nadenken en punctueel is. Iemand die van cijfers houdt en niet bang is voor geld. Hij, zij, genderneutraal, jong, oud, wereldburger of provinciaal; in ieder geval iemand die net zo veel energie krijgt van Nineties als wij zelf!

Competenties

 • Initiatiefrijk, stressbestendig, flexibel.
 • Overtuigend, besluitvaardig en ondernemend.
 • Sociaal en communicatief vaardig in woord en schrift.
 • Analytisch vermogen en organisatietalent.

Interesse?
Stuur een motivatiebrief en CV voor 21 december 2018 aan info@ninetiesproductions.nl ter attentie van Anne Maike Mertens, Yannick Noomen en Floor Houwink ten Cate.

www.ninetiesproductions.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,