Jeugdfonds Cultuur Brabant – Bestuursleden

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Jeugdfonds Cultuur Brabant | Functie: Bestuursleden | Plaats: Tilburg | Omvang: 2 uur | Sluitingsdatum: 31/12/2018


In Brabant groeien ruim 40.000 kinderen op in een achterstandspositie. De meeste van deze kinderen kunnen niet deelnemen aan bijvoorbeeld muziek-, teken-, dans- of toneelles omdat hun ouders/verzorgers daar geen geld voor hebben. Daardoor missen de kinderen de kans zich te ontwikkelen door actieve kunstbeoefening. Het Jeugdfonds Cultuur Brabant is opgericht om daar verandering in te brengen.

Het actief beoefenen van kunst kost geld. Behalve de kosten voor de lessen is er materiaal nodig, zoals instrumenten, kostuums of schildersbenodigdheden. Het Jeugdfonds Cultuur Brabant betaalt de contributie en de benodigdheden voor kinderen waarvan de ouders dat niet zelf kunnen. De aanvragen worden ingediend door intermediairs en de kosten worden rechtstreeks overgemaakt aan de cultuuraanbieder. Dat is de kern van het Jeugdfonds Cultuur Brabant: heel gericht kinderen die gemotiveerd zijn een kans bieden. Een eenvoudig en effectief middel om kansarme kinderen en jongeren kansrijk te maken.

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant is in september 2014 van start gegaan en werkt als stimuleringsfonds voor Brabantse gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. De gemeenten leggen een bedrag in voor deelname van de eigen inwoners en het Jeugdfonds Cultuur Brabant vult dat bedrag aan vanuit landelijke middelen en vanuit fondsenwerving. In vier jaar tijd zijn met 23 gemeenten contracten afgesloten. Op lokaal niveau werkt het Jeugdfonds Cultuur Brabant samen met relatiebeheerders, intermediairs en met organisaties als Leergeld, Jeugdfonds Sport Brabant, cultuuraanbieders en partijen die betrokken zijn bij scholing, opvoeding, welzijn en schuldhulpverlening.

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant is een zelfstandige stichting die een samenwerkingsovereenkomst met Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft. Enkele dagen per week is er professionele ondersteuning door een freelance coördinator en communicatieadviseur. Kunstloc Brabant, het provinciaal expertisecentrum voor kunsteducatie, amateurkunst en professionele kunst faciliteert en zorgt voor operationele ondersteuning van het Jeugdfonds Cultuur Brabant.

Vanuit hun kennisgebied en achtergrond zetten bestuursleden zich actief in voor het Jeugdfonds Cultuur Brabant. Het bestuur bestaat minimaal uit vijf leden: voorzitter, penningmeester, secretaris en twee bestuursleden. Het bestuur werkt conform de Governance Code Cultuur.

Het bestuur van de Stichting Jeugdfonds Cultuur Brabant is op zoek naar drie enthousiaste

Bestuursleden

die zich op vrijwillige basis willen inzetten om het Jeugdfonds Cultuur Brabant te besturen.

Gezien de samenstelling van het bestuur zijn wij in het bijzonder op zoek naar kandidaten met achtergrond en specifieke kennis op het gebied van:

 • jeugdzorg/welzijnszorg/armoedebestrijding;
 • fondsenwerving/vriendenwerving;
 • onderwijs.

Kernactiviteiten van het bestuur

 • Het zichtbaar maken van het belang van een Jeugdfonds Cultuur in gemeenten onder de 100.000 inwoners in Brabant.
 • Het stimuleren en adviseren van gemeenten in het opzetten van een Jeugdfonds Cultuur.
 • Het bijwonen van landelijke en provinciale bijeenkomsten.
 • Het werven van fondsen en vrienden.
 • Het besturen van de stichting conform de Governance Code Cultuur.

Samenstelling bestuur

 • Betrokken mensen met een achtergrond in armoedebeleid, cultuur, sport, bedrijfsleven, politiek, jeugdzorg/welzijn, onderwijs, communicatie/pr.
 • Sterke netwerken.
 • Provinciebreed.
 • Afspiegeling van de samenleving (m/v, leeftijd, verschillende achtergrond).

Competenties bestuursleden

 • HBO-/WO-denkniveau.
 • Kennis en affiniteit met Brabantse sociale en/of culturele sector en armoedebestrijding.
 • Bestuurlijke ervaring.
 • Kennis en deskundigheid.
 • Communicatieve vaardigheden.
 • Een ‘hands-on’ mentaliteit.
 • Gemiddeld circa 2 uur per week beschikbaar zijn. We vergaderen 5 keer per jaar in Tilburg.

Voor alle bestuursleden geldt een sterke affiniteit met de doelstellingen en werkwijze van het Jeugdfonds Cultuur, kennis van de sociale en/of culturele sector van Brabant en de bereidheid om met verschillende stakeholders samen te werken. Onkosten, bijvoorbeeld reiskosten, kunnen gedeclareerd worden.

Aanvullende informatie of reageren?
Voor meer informatie over de bestuursfuncties kunt u contact opnemen met Jan Franken, plaatsvervangend voorzitter/penningmeester of Barbara Brouwer, bestuurslid.
Jan: 06 21 12 12 10, penningmeester.brabant@jeugdfondscultuur.nl
Barbara: 06 34 32 48 00, barbara.brouwer@phoenixcultuur.nl

Reacties ontvangen we graag voor 31 december 2018.

www.jeugdfondscultuur.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,