DEGASTEN – Bestuursleden

Onbezoldigde vacature | Organisatie: DEGASTEN | Functie: Bestuursleden | Plaats: Amsterdam | Omvang: nvt | Sluitingsdatum: 31/01/2019


DEGASTEN is een jongerentheatergezelschap uit Amsterdam. DEGASTEN maakt rauw, fysiek, interdisciplinair montagetheater met jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Bij de jaarlijkse auditiedag worden er 70 jongeren aangenomen, verdeeld over twee lesgroepen, een performancegroep die op scholen speelt en een productiegroep die te zien is in de professionele theaters. Met alle groepen worden er voorstellingen, locatievoorstellingen, coproducties en presentaties op maat gemaakt.

De voorstellingen van DEGASTEN zijn sterk associatief en hebben een meeslepende en dynamische beeldtaal. Het gaat altijd over actuele onderwerpen en de thematiek staat dichtbij de belevingswereld van de jonge spelers. Zij dragen zelf verhaallijnen aan die worden omgezet naar theatrale, intense vertalingen.

DEGASTEN begeleidt talentvolle jongeren om door te stromen naar vervolgtrajecten, het kunstvakonderwijs of het (semi)professionele werkveld. Jaarlijks verwerft ongeveer 30% een plek in de beroepspraktijk.

DEGASTEN ontvangt sinds 2017 structurele financiering, zowel vanuit het Kunstenplan in Amsterdam als door het landelijke Fonds Cultuurparticipatie. DEGASTEN is uitgegroeid tot een landelijk gezelschap en zit momenteel in een transformatie als professioneel gezelschap.

DEGASTEN zoekt vanaf het voorjaar van 2019 twee nieuwe bestuursleden met onder andere ervaringen op het domein van:

1. Public relations / media
2. HR / juridisch

Bestuursleden

Profiel
Het bestuur van DEGASTEN heeft een adviserende en toezichthoudende rol en faciliteert de driehoofdige directie van DEGASTEN om haar meerjarige beleidsplan optimaal te realiseren. In het algemeen moet de samenstelling van het bestuur het beoogd imago – onafhankelijk professioneel gezag – ondersteunen en uitdragen. Er mag geen suggestie van belangenbehartiging bestaan. De bestuursleden van DEGASTEN zijn net als de directie bereid om snel te reageren op de veranderingen in het culturele veld.

Bestuursleden kunnen zich vinden in het volgende profiel:

  • Affiniteit met talentontwikkeling, cultureel ondernemen en jongeren;
  • Affiniteit met de wereld van maatschappelijke en culturele organisaties;
  • Teamspeler, communicatief vaardig, de kennis die je hebt om kunnen zetten naar de organisatie;
  • Kennis van fondsenwerving;
  • Bereid om relevante (globale) kennis over het werkveld van DEGASTEN en jongerentheater te verwerven en bij te houden en voldoende tijd (gemiddeld 1 dagdeel per maand) voor de functie beschikbaar te stellen. Deze tijdsinvestering bestaat uit het bijwonen van de bestuursvergaderingen en van voorstellingen en het onderhouden van contact met collega bestuurders en de directie;
  • Bestuursvergaderingen vinden gemiddeld 5 avonden per jaar plaats in Amsterdam.

Het huidige culturele en educatieve veld is in verandering. DEGASTEN is innovatief en reageert snel op deze veranderingen om door te kunnen blijven gaan. Dit doen we door telkens nieuwe gesprekken aan te gaan en geschikte partners te zoeken. Dit vragen we ook van ons bestuur.

Meer informatie & Solliciteren

Het gaat hier om een vrijwillige functie.

Geschikte kandidaten kunnen informatie inwinnen en contact opnemen met de directie (bestaande uit Elike Roovers, Rutger Esajas en Farnoosh Farnia) via farnoosh@theaterdegasten.nl

Meer informatie over DEGASTEN: www.theaterdegasten.nl en via facebook: www.facebook.com/degasten.jong.rast

Interesse? Stuur ons een mail vóór 31 januari 2019.

www.theaterdegasten.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,