Beaux Jazz – Bestuurders: Penningmeester & Secretaris

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Beaux Jazz | Functie: Bestuurders: Penningmeester & Secretaris | Plaats: Breda | Omvang: ±2 uur per week | Sluitingsdatum: 15/02/2019


Beaux Jazz is rond 1996 ontstaan uit de toenmalige Jazz Club in Breda, MJB (Moderne Jazzclub Breda). Deze club was gevestigd in het Hijgend Hert en had in die tijd een grote aantrekkingskracht op amateur jazzmuzikanten (workshops en sessies) en regelmatig traden bekende artiesten uit de internationale jazz wereld op, o.a Chet Baker. Na deze periode heeft Frank van de Kooij de Moderne Jazz in Breda nieuw leven ingeblazen. Beaux Jazz is toen opgericht.

Wij willen graag in contact komen met belangstellenden voor een bestuursfunctie in het bestuur van de Stichting Beaux Jazz.

Bestuurders: Penningmeester & Secretaris

Profiel van bestuurders van Beaux Jazz:

 • We zoeken 2 á 3 mensen die in ons bestuur toe willen treden.
 • We zoeken mensen die kennis hebben van en ideeën hebben over:
  – een adequaat marktbeleid waardoor we meer bezoekers aantrekken.
  – een aantrekkelijk beleid voor (commerciële) sponsoren.
  – het besturen van een kleine organisatie, waarin de functies penningmeester en secretaris op dit moment vacant zijn.

Vanaf 2009 is Beaux Jazz verder geprofessionaliseerd. Dit betekende concreet:

 • Samen met de gemeente Breda is een beleid geformuleerd dat Beaux Jazz zich voornamelijk gaat richten op de eigentijdse ontwikkelingen in de jazz muziek van Europa om daarmee Breda nationaal en internationaal “op de kaart te zetten”. Hiermee ontstond voor Beaux Jazz een mogelijkheid zich te gaan onderscheiden van het Jazzfestival in Breda en de jazz programmering van het Chassé theater.
 • Beaux Jazz heeft naast het Hijgende Hert gezocht naar een andere passende plaats om optredens te verzorgen in een aantrekkelijke omgeving. Dit heeft geleid tot vaste afspraken met het Chassé Theater. Beaux Jazz programmeert binnen het Chassé diverse concerten, die in 2018 gemiddeld 100 tot 150 bezoekers getrokken hebben. Vaste afspraken zijn gemaakt over de programmering in en na 2019. Met de Nieuwe Veste zijn afspraken gemaakt over de rol van deze muziekschool bij de Jazz- sessies en workshops van Beaux Jazz in het Hijgend Hert.
 • De positie van Beaux Jazz als aanbieder van eigentijdse jazzmuziek is vanaf 2009 verstevigd. De financiering vanuit de Gemeente Breda is opgenomen in de jaarlijkse begroting van de gemeente en vanaf 2009 is deze begroting gegroeid van 20.000,- euro in 2009 naar ongeveer 160.000,- euro in 2018. De Gemeente heeft vertrouwen in de aanpak en de uitvoering van het beleid van Beaux Jazz.
 • Beaux Jazz heeft vanaf 2016 de ANBI-status.
 • Het bestuur heeft maandelijks overleg met de directeur/projectleider over de aanpak van de programmering, de samenwerking met het Chassé, de Nieuwe Veste en het Hijgende Hert en de sturing op de bedrijfsvoering en de financiën.
 • Er is een jaarplan en een planning voor de activiteiten en de sturing op de financiën en de verantwoording.

Voor welke uitdagingen staat Beaux Jazz en het bestuur van deze stichting?
Inhoudelijk beleid:
Ondersteunen van de directeur/projectleider bij het verder ontwikkelen van het inhoudelijk beleid en ervoor zorgen dat er voldoende publiek geïnteresseerd blijft in de concerten en dat we in contact blijven met ons publiek.

Beaux Jazz heeft nu het beleid om de eigentijdse muziek vanuit drie invalshoeken (en ook op drie verschillende podia) aan te bieden:

 • Eigentijdse en redelijk bekende jazzmuziek in het Chassé theater.
 • Eigentijdse jazz muziek die “aanschurkt” tegen de bestaande muziek en baanbrekende ontwikkelingen in gang wil zetten. Dit wordt aangeboden in de eigentijdse omgeving in de Belcrum/Elektron.
 • De jazz muziek in de vorm van workshops en sessies, duidelijk gericht op leren, ontdekken en ontwikkelen. Deze vorm wordt aangeboden in Het Hijgend Hert.

Financieel beleid:
Aangezien het budget fors toegenomen is voor de stichting, is sturing op inkomsten en uitgaven nog meer van belang dan in het verleden. Heldere kaders en afspraken over processturing en verantwoording moeten verder ontwikkeld worden, zodat de bedrijfsvoering door de directeur/projectleider soepel kan plaatsvinden. Op dit moment wordt de directeur/projectleider ondersteund door een administratiekantoor en een vrijwilliger die de rol van controller/adviseur heeft.

Beaux Jazz is grotendeels afhankelijk van de financiering van de Gemeente Breda en gedeeltelijk van sponsoring en inkomsten van fondsen. Ons beleid is er op gericht commerciële partijen te betrekken bij onze programmering door sponsoring om ons minder afhankelijk te maken van de overheid. De eerste contacten zijn gelegd, dit beleid moet verder vorm krijgen.

PR- en marketingbeleid:
Beaux Jazz is nu gericht op een niche in de muziekmarkt van ongeveer 400 liefhebbers, het aantal bezoekers is sterk gestegen in 2017/2018, verder beleid op het gebied van PR en marketing is noodzakelijk. Wij willen ons huidige beleid “uitbouwen” naar meer contact met onze bezoekers, onze voorkeur gaat ernaar uit dat we in Breda en (verre) omstreken een groep mensen hebben die geïnteresseerd is in de eigentijdse muziek die Beaux Jazz presenteert. Om de groep te binden aan het beleid van Beaux Jazz zoeken we naar een manier waarop we een soort “community” kunnen vormen met deze groep, zodat we met elkaar het beleid van Beaux Jazz en de uitvoering hiervan kunnen verstevigen en (nog meer) toekomstbestendig kunnen maken.

Voor verdere informatie:
Frank vd Kooij, directeur/projectleider.
E-mail: frankvanderkooij@icloud.com
06-28235733

Joop Boon, voorzitter huidige bestuur.
E-mail: j.c.boon@hetnet.nl
06-36168982

www.beauxjazz.nl


, , , , , , , , ,