Van Dooren Advies – Trainee Fondsenwerving

Vacature | Organisatie: Van Dooren Advies | Functie: Trainee Fondsenwerving | Plaats: Amsterdam | Omvang: 32 uur | Sluitingsdatum: geen


VDA Young Talent Program

Al ruim dertig jaar staat versterking en verzakelijking van de culturele sector op de politieke agenda in Nederland. Dit vanuit de visie dat artistieke, maatschappelijke en economische belangen in de culturele sector onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn om als organisatie te kunnen blijven ontwikkelen, vernieuwen en groeien. Artistieke en zakelijke talenten, kunstenaars en kunstbemiddelaars hebben elkaar nodig om hun dromen en ambities te realiseren. Nu en voor de dag van morgen.

De noodzaak van een gezondere financieringsmix bij culturele organisaties daalt langzaam maar zeker in. Toch signaleert VDA dat het aantrekken van zakelijke krachten in de culturele sector nog altijd achterblijft op de artistiek inhoudelijke kennis die in veel gevallen al in organisaties aanwezig is. Met ‘zakelijk’ doelen we hier op resultaatgerichte medewerkers die hands-on te werk gaan, commercieel vaardig zijn, kansen zien en creëren én risico durven te nemen als de situatie daar om vraagt. Cultuurmanagers met een frisse blik op beleid, relatieontwikkeling, ondernemerschap en de drive om de organisatie waarvoor zij werken financieel sterker te maken.

Kaalslag of cultuuromslag?
Als bureau ontwikkelt VDA samen met haar opdrachtgevers strategieën en plannen op het terrein van fondsenwerving, cultuursponsoring en relatiemanagement. De ervaring leert ons dat goede plannen nog te vaak stranden bij de uitvoering, omdat er niet voldoende wordt geïnvesteerd in zakelijke mankracht. Veelal zijn gebrek aan geld, kennis, mensen en interne bereidheid om daadwerkelijk te verzelfstandigen de grote boosdoeners. De kosten gaan nog te weinig voor de baten uit, met als gevolg dat de uitvoering van kansrijke plannen stagneert. Wat de culturele sector nodig heeft is duurzame en doelgerichte ondersteuning als motor achter de fondsenwerving: zakelijk medewerkers in het hart van de eigen organisatie.

Het VDA Young Talent Program is ontwikkeld met als doel om bovengenoemde barrière voor culturele en maatschappelijke organisaties te verlagen, waarbij het evenzeer als waardevolle springplank dient voor jonge zakelijke talenten.

Profiel en perspectief
Het VDA Young Talent Program start tweemaal per jaar in februari en september. VDA roept net afgestudeerde kandidaten op om zich aan te melden voor de editie van 1 februari 2019. Voorbeelden van opdrachtgevers die nu al hebben toegezegd deel te nemen aan deze editie zijn onder meer: Prinsengrachtconcert, Kennemertheater, Bibliotheek Deventer en Muziek bij de Buren. De talenten hebben passie voor kunst, cultuur en/of maatschappij en worden enthousiast van het idee dat ze zakelijk bijdragen aan betekenisvolle projecten mét impact. Onze talenten ontwikkelen geen strategie, ze voeren de strategie uit. Daar zijn specifieke vaardigheden en competenties voor nodig, waar de adviseurs van VDA de talenten op selecteren en voor opleiden. Al jaren werft en coacht VDA talenten voor de eigen organisatie, met aantoonbare successen.

Onze talenten zijn na hun carrière bij VDA gaan werken voor organisaties zoals Nationale Opera & Ballet, KWF Kankerbestrijding, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, IMC Weekendschool, Johan Cruyff Foundation, Delft Chamber Music Festival, Rijksmuseum Amsterdam, War Child, FOAM, Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Het Nationale Theater, Waag Society en Cultuurgebouw Haarlemmermeer, Calefax, Geofort, Wereldouders.

De potentiële Young Talents Allround Fundraising: 

  • Vierdejaars studenten die op het punt staan hun bachelor- of masteropleiding op hbo- of wo-niveau af te ronden en/of de young professional die een carrière switch wil maken.
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Groot verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen.
  • Sociaal sterk, diplomatiek en mét overtuigingskracht.
  • Affiniteit met de culturele sector, gezondheidszorg en/of goede doelen.
  • ‘Doener met brains’: een (aan)jager met flair, commercieel en creatief.
  • In staat om mensen mee te kunnen nemen in enthousiasme.
  • Een zelfstandige werker, proactief met een hands- on mentaliteit.
  • Minimaal twaalf maanden inzetbaar, voor 32 uur per week.

Opbouw programma

Wanneer je als Young Talent Allround Fundraising door VDA worden geselecteerd en door betreffende opdrachtgever een overeenkomst wordt aangeboden, doorloop je samen met andere talenten een trainingsprogramma bij VDA om in een maand klaargestoomd te worden voor je rol bij de opdrachtgever. Deze fase van het programma bestaat uit een reeks van relevante trainingen en workshops én een deel uit zelfstudie. De trainingen worden verzorgd door de adviseurs van VDA. Deze maand wordt tevens gebruikt om de opdrachtgever goed te leren kennen.

Na een maand begin je met de benodigde vaardigheden aan je werkzaamheden op locatie bij de opdrachtgever, met als stip op de horizon om duurzame waarde toe te voegen. Deze periode duurt dan nog elf maanden. In deze elf maanden is er elke maand een intervisiesessie van twee uur met een adviseur van VDA. Tijdens de sessie wordt specifiek en individueel ingegaan op je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je ontvangt maandelijks een onkostenvergoeding van € 800,- exclusief reiskosten. Dit is voor 32 uur per week.

Meer informatie?
Stuur dan een bericht naar lilian@vandoorenadvies.nl of bel 020-5304030.

Acquisitie naar aanleiding van vacatures wordt niet op prijs gesteld!

www.vandoorenadvies.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , ,