Slot Loevestein – Directeur / Bestuurder

Vacature | Organisatie: Slot Loevestein | Functie: Directeur / Bestuurder | Plaats: Poederoijen | Omvang: 32-36 uur | Sluitingsdatum: 07/12/2018


Slot Loevestein is een middeleeuws slot. Het maakt deel uit van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie en ligt op een unieke plek, waar Maas en Waal samenkomen en Gelderland, Brabant en Zuid-Holland elkaar raken. De rijke geschiedenis van Slot Loevestein beslaat zo’n 650 jaar. De meest markante periode in de geschiedenis van het slot is, dankzij de bijzondere ontsnapping in de boekenkist van Hugo de Groot, de staatsgevangenis waar andersdenkenden werden opgesloten.

Slot Loevestein is een relatief jong museum, in 1994 ontstaan door de verzelfstandiging van Rijksmusea. Sindsdien heeft het museum zich ontwikkeld tot een actief en dynamisch museum dat midden in de samenleving staat en een breed publiek bereikt en jaarlijks meer dan 120.000 bezoekers trekt. De dienstverlening is divers en met het museum, de horeca, Suite&Bed is Loevestein koploper op het gebied van cultureel ondernemen.

In 2021 viert Slot Loevestein het Hugo de Groot Jaar. Het is dan 400 jaar geleden dat hij in een boekenkist uit het slot ontsnapte. Dat moment wil het museum aangrijpen voor een koerswijziging, waarbij het de universele waarden van het museum ‘vrijheid en tolerantie’ nationaal en internationaal op de kaart wil zetten. Dit gebeurt o.a. met een nieuwe museale presentatie in het kasteel, een zorgvuldig ontwikkeld educatief programma en een uitgekristalliseerd netwerk van partners.

DUX International is voor haar opdrachtgever Stichting Museum Slot Loevestein op zoek naar een

Directeur / Bestuurder

32-36 uur

Aangezien de huidige directeur van Slot Loevestein na 20 jaar afscheid neemt, zoeken wij een Directeur-Bestuurder die deze nieuwe fase van het museum verder vorm gaat geven.

Structuur
Het bestuur van Slot Loevestein bestaat uit één persoon, die tevens de functie van directeur bekleedt. De directeur rapporteert aan en wordt benoemd door de Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen. De Directeur-Bestuurder fungeert als boegbeeld van Slot Loevestein en is verantwoordelijk voor het beleid. Zij/hij wordt daarbij ondersteund door een betrokken managementteam opererend binnen de volgende werkgebieden: Bedrijfsvoering, Museum, Sales & Horeca, en Facilitaire zaken & Evenementen. Tezamen sturen zij een organisatie van professionals en vrijwilligers aan en dragen zij de verhalen van Slot Loevestein over aan de bezoekers.

In het museum Slot Loevestein zijn in totaal 21 medewerkers (9,3 fte) werkzaam en in de horeca nog 10 ‘vaste’ medewerkers (circa 6 fte) en 15 studenten/scholieren (circa 4 fte). Daarnaast zijn er 90 vrijwilligers actief. De financiële administratie wordt met behulp van een extern accountantskantoor vorm gegeven.

Taken en verantwoordelijkheden
De directeur is verantwoordelijk voor

Beleid

 • Het strategisch beleid verder ontwikkelen op basis van de missie: ‘Loevestein staat voor vrijheid. De vrijheid van ons als individu én als natie. Loevestein vertelt verhalen en stimuleert het denken over onze vrijheid’.
 • Het stimuleren van de zichtbaarheid, herkenbaarheid en naamsbekendheid van Slot Loevestein zowel bij het Nederlandse als bij het buitenlandse publiek. Hierbij staan het identificeren en aantrekken van nieuwe doelgroepen, de vernieuwing en de verbinding met andere culturen centraal.

Extern

 • Het proactief benaderen, lobbyen en onderhouden van contacten met ministeries en overheidsinstanties, met begrip van de verschillende politieke processen die op gemeentelijk, regionaal, provinciaal – en landelijk niveau plaatsvinden. Dit ten einde de (reguliere en incidentele) subsidies te waarborgen alsmede de positie van Slot Loevestein binnen de drie provincies, gemeenten en binnen Nederland als geheel te bestendigen.
 • Het ontwikkelen van een helder beleid of strategie op het gebied van fondsen- en sponsorwervingsactiviteiten ten behoeve van nieuwe presentaties en programmering. Het zoeken naar kansen voor groei voor Stichting Vrienden van Slot Loevestein, van bedrijfsrelaties (zgn. Leenheren), mecenaat en crowdfunding.
 • Het stimuleren van samenwerkingen met soortgelijke organisaties, overheidsinstanties en uiteenlopende stakeholders met inachtneming van de Governance Code Cultuur.

Intern

 • Het aansturen van het managementteam en met hen gezamenlijk bouwen aan een beheersbare en duurzame management systematiek. Hen daarbij ‘coachen’ en in staat stellen de dagelijkse bedrijfsvoering te dragen en medewerkers en vrijwilligers aan te sturen.

Competenties

 • Academisch of HBO werk- en/of denkniveau;
 • Relevante management- en/of (cultureel) ondernemerservaring;
 • Affiniteit met museale cultuur(historie) en cultureel erfgoed;
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van fondsenwerving en positionering
 • Beschikt over een relevant netwerk;
 • Gevoel voor samenwerking met overheidsinstanties;
 • Cijfermatig, financieel goed onderlegd;
 • Goed gevoel voor werken met vrijwilligers;
 • Bedreven in stakeholdermanagement.

Profiel

 • Boegbeeld, representatief;
 • Strategisch denker, visionair;
 • Ondernemend, innovatief;
 • Kaderstellend;
 • Netwerker, verbinder;
 • Gevoel voor marketing;
 • Pragmatisch en doelgericht;
 • Betrokken, met gevoel voor sociale verhoudingen.

Wat Slot Loevestein biedt

 • Het gaat hier om een vaste aanstelling van 32-36 per week. Parttime is bespreekbaar.
 • Een interessante en veelzijdige functie, die de mogelijkheid biedt om boegbeeld te zijn van een uniek icoon van de Nederlandse geschiedenis.
 • Arbeidsvoorwaarden zijn op basis van ervaring en in overeenkomst met de CAO VRM.

Sollicitatie
Heb je interesse in deze functie stuur je CV en een motivatiebrief vóór 7 december naar info@duxinternational.com, o.v.v.’ Directeur Slot Loevestein’, ter attentie van Suzette de Ferrante.

www.slotloevestein.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,