Music Meeting – Bestuursleden

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Music Meeting | Functie: Bestuursleden | Plaats: Nijmegen | Omvang: in overleg | Sluitingsdatum: 08/12/2018


Music Meeting is een internationaal openluchtfestival in Nijmegen voor avontuurlijke muziek uit de hele wereld. In 2019 vindt de 35ste editie plaats. Gedurende drie dagen neemt het festival de bezoeker mee op reis: op podia, in workshops, muzikale documentaires, in interviews, met eten, met intieme optredens midden in het groen – maar vooral dwars door genres, stijlen en culturen.

Improvisatie, vernieuwing en kwaliteit zijn de verbindende factoren. Ook is er ruime aandacht voor talentontwikkeling. Music Meeting wil een zo groot en divers mogelijk publiek bereiken en een inspirerende ontmoetingsplek zijn voor musici, experts, professionals, amateurs, talenten, ambassadeurs en liefhebbers.

Music Meeting zoekt

Bestuursleden

waaronder een Penningmeester en een Algemeen Bestuurslid

Bestuur en functies
De Governance Code Cultuur is leidend voor het bestuur en toezicht binnen de stichting. Het bestuur van Music Meeting stelt het beleid van de stichting vast. Beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan de directeur, die daarvoor samenwerkt met de programmeur, een staf en een groot aantal vrijwilligers. Het bestuur fungeert jegens de directeur als sparringpartner, houdt toezicht en is eindverantwoordelijk. Aandachtspunten voor het bestuur zijn o.a. artistieke koers, financieel beheer, bedrijfsvoering, publieksbereik, marketing en communicatie, vrijwilligersbeleid en continuïteit van de organisatie. Bestuursleden dragen actief bij aan de voortdurende ontwikkeling van Music Meeting als cultureel ondernemende organisatie.

Algemene en bijzondere profiel-eisen
De Stichting Music Meeting streeft naar een zo divers mogelijke samenstelling van het bestuur ten aanzien van onder meer professionele kwaliteiten en deskundigheid, geslacht, leeftijd en (sociaal)culturele achtergrond. Een bestuurslid:

 • Heeft affiniteit met en visie op de doelstellingen van Music Meeting
 • Heeft affiniteit met de culturele sector en in het bijzonder de muzieksector
 • Heeft voor Music Meeting relevante deskundigheid en netwerk
 • Is enthousiast, kritisch, integer, onafhankelijk
 • Heeft zo mogelijk kennis van en ervaring met het besturen van of het houden van toezicht op een soortgelijke stichting
 • Heeft zo mogelijk kennis van en ervaring op het gebied van governance in de cultuur, organisatieprocessen en het werkgebied van de stichting
 • Is een teamspeler, communicatief vaardig en kan bijdragen aan een goede sfeer in de organisatie
 • Heeft voldoende tijd ter beschikking, ongeveer 4 tot 8 uur per maand en voor circa 8 vergaderingen per jaar

Met inachtneming van de samenstelling van het huidige bestuur zoekt Music Meeting twee bestuursleden die over specifieke, al dan niet onderling gecombineerde deskundigheid en ervaring beschikken op het gebied van:

 • Financiën (penningmeester)
 • Ondernemerschap en management en/of
 • Marketing en communicatie en/of
 • Juridische zaken

Geboden wordt
Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Onkosten kunnen worden vergoed.

Hoe te reageren
Als u interesse heeft, kunt u tot en met 8 december een korte geschreven motivatie voorzien van een beknopt cv doen toekomen aan Marc Dankbaar (bestuursvoorzitter), bereikbaar via marcdankbaar@gmail.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.musicmeeting.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,