Het Flevolands Archief – Projectmanager Pilots e-Depot

Vacature | Organisatie: Het Flevolands Archief | Functie: Projectmanager Pilots e-Depot | Plaats: Lelystad | Omvang: 20 uur | Sluitingsdatum: 22/11/2018


Het Flevolands Archief bewaart het geheugen van de provincie Flevoland in archieven en verschillende collecties met tekeningen, foto’s, kranten, boeken en archieven over de geschiedenis van Flevoland. Sinds de oprichting is een spannende tijd aangebroken waarin we allerlei mooie nieuwe projecten kunnen aangaan en op innovatieve wijze met archief en publiek kunnen gaan werken.

Zo gaan we met de aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur voor duurzaam digitaal archiefbeheer aan de slag: het e-Depot en het bijbehorende Collectie Beheer Systeem (CBS). Ook staat de ontwikkeling van een nieuwe website op de rol, waarbij we de bezoeker een virtuele studiezaal willen bieden. Bij al deze projecten werken we nauw samen met Het Utrechts Archief. We houden op grond van de Archiefwet 1995 toezicht op de kwaliteit van het (digitaal) informatiebeheer bij diverse overheidsorganen. Dit zijn het Rijk, de Provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk, Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland. Het archief verzamelt ook particuliere archieven.

Projectmanager Pilots e-Depot

20 uur per week

Wie ben jij?
Je bent de spin in het web, degene die met helicopterview alles rondom het pilottraject e-Depot in de gaten houdt en de lijnen hiervoor uitzet. Je bent een kei in het behalen van projectdoelstellingen door het plannen en evalueren van activiteiten. Je hebt al ervaring met het goed inplannen van de juiste resources (personeel), het managen van verwachtingen bij hoger management, partners en project uitvoerders en bent bekend met het bijhouden en beoordelen van de resultaten van werkzaamheden.

Werkzaamheden
Als projectmanager ben je degene die met de overheden het traject aansluiting / pilots gaat voorbereiden en sturen. Dit doe jij in nauwe samenwerking met de archivaris en team e-Depot. Je zoekt het gesprek met de overheden en doet de eerste verkenning voor de aansluiting en bent het eerste aanspreekpunt voor onze zorgdragers tijdens de pilots.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Voorbereiden en begeleiden van pilots en het uitvoeren van quickscans als verkenning van de aansluiting op het e-Depot.
 • Onderhouden contacten met belanghebbenden.
 • Frequenteren netwerkbijeenkomsten.
 • Ontwikkelen en organiseren workshops.
 • Geven presentaties.
 • Evalueren projectmanagement.
 • Opstellen tussenrapportages / eindverslagen.

Profiel

 • HBO/Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime, aantoonbare (technische) kennis en ervaring op het gebied van informatiebeheer bij overheden en digitale duurzaamheid.
 • Kennis van projectmanagement / Prince2.
 • Gevoel voor ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Ambitie en voorliefde voor innovatie en kennisdeling.
 • Communicatief en gericht op samenwerken.
 • Slagvaardig en stressbestendig.
 • Systematisch en resultaatgericht.
 • Overtuigend.

Wat bieden wij?

 • Een tijdelijke detachering voor de duur van het project (1,5 jaar).
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt aanstelling plaats in salarisschaal 10, rechtpositie Rijkoverheid voor 20 uur per week (maximaal € 4.229,30 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek).
 • Werken in een gezellig team.

Sollicitatie en inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de locatiemanager, Marloes van der Sommen, telefoon 0320 820 427 of e-mail: m.vandersommen@hetflevolandsarchief.nl. Je sollicitatie kun je vóór 23 november 2018 per e-mail richten aan Anne-Marie van Vliet, HR adviseur: vacature@hetflevolandsarchief.nl.

Planning van de gesprekken
De eerste gesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag 4 december 2018.

www.hetflevolandsarchief.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,