Theater Na de Dam – Zakelijk Leider

Vacature | Organisatie: Theater Na de Dam | Functie: Zakelijk Leider | Plaats: Amsterdam | Omvang: 0,2 fte | Sluitingsdatum: 23/10/2018


Theater Na de Dam is een initiatief dat sinds 2010 plaatsvindt. Het doel was en is nog steeds om de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei te verbreden en te verdiepen middels theatervoorstellingen die gerelateerd zijn aan de periode van de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is Theater Na de Dam uitgegroeid tot een landelijke manifestatie waar onder de vlag van Theater Na de Dam afgelopen 4 mei 110 voorstellingen vielen. Een aanzienlijk deel van deze voorstellingen wordt speciaal gemaakt voor 4 mei, waarbij het organisatieteam van Theater Na de Dam een inhoudelijke en productionele rol inneemt.

Theater Na de Dam geeft inhoud en diepgang aan de herdenking, maakt herinneringen invoelbaar en houdt deze voor jong en oud levend. De verscheidenheid aan voorstellingen is groot: van de jaarlijkse grote productie in Carré tot meer dan dertig jongerenprojecten die volgens een zelf ontwikkeld model landelijk en vanaf 2018 ook Europees worden gerealiseerd. Van relatief toegankelijke vertellingen en kleinkunst tot serieus muziektheater. En zowel hernemingen van bestaande toneelstukken, als nieuw tot nadenken stemmend werk, dat na de première op 4 mei ook elders opgevoerd wordt.

Theater Na de Dam zoekt een nieuwe

Zakelijk Leider

Functie-omschrijving:
De zakelijk leider is samen met de artistiek leider eindverantwoordelijk voor het (meerjaren)beleid en de jaarlijkse ontwikkeling en uitvoering van de (internationale) activiteiten van de stichting. Meer specifiek is hij/zij daarbij verantwoordelijk voor de algehele organisatie, coördinatie, de financiële gang van zaken, fondsenwerving en het personeelsbeleid van de organisatie.

Over de uitvoering van zijn/haar taken legt de zakelijk leider verantwoording af aan het bestuur. Gemiddeld 1 dag per week. Honorering conform cao Theater en Dans.

Taken

 • Stelt in samenspraak met de artistiek leider een jaarplan en meerjarenbeleidspan op;
 • Stelt in samenspraak met de artistiek leider een plan op voor de internationalisering;
 • Samen met artistiek leider wanneer nodig samenstellen programmateam en leidinggeven aan dit team;
 • Onderhandelen over en opstellen van contracten met medewerkers, zzp’ers en theaters;
 • Financiële kant van subsidieaanvragen schrijven, begrotingen opstellen en beheren (jaarlijks en meerjaren);
 • Vorm geven aan een groeiende organisatie met ook groeiende internationale activiteiten;
 • Zorg dragen voor juiste financieringsmix: fondsen, sponsors en vriendenconstructies;
 • Legt en onderhoudt contacten met zakelijke relaties, vertegenwoordigers van subsidiënten en andere partijen;
 • Verantwoordelijk voor positionering en lobby richting gemeente, overheid en andere relevante partijen (daar waar mogelijk in samenwerking met bestuur);
 • Financiële administratie: bewaking liquiditeit en uitgaven. Contact met boekhouder over administratie en jaarrekening;
 • Draagt zorg voor de planning, organisatie en verslaglegging van de tenminste driemaal per jaar te houden bestuursvergaderingen;
 • Draagt zorg voor adequate huisvesting;
 • Bepaalt samen met de artistieke leider en hoofd communicatie de communicatiestrategie.

De werktijden zijn flexibel en in overleg met de rest van het team. Gemiddeld ben je één dag per week beschikbaar. Het kernteam (productie, pr, artistiek en zakelijk) werkt één dag per week gezamenlijk op kantoor in Amsterdam.

Wat zoeken wij?

 • Affiniteit met geschiedenis, specifiek WOII, actualiteit en podiumkunsten;
 • Kennis van werkveld dat zich bezighoudt met herinneren en herdenken van WOII;
 • Een duidelijke visie op de zakelijke kant van stichting Theater Na de Dam;
 • Organisatieontwikkeling-expertise;
 • Tenminste 10 jaar relevante zakelijke ervaring in het culturele veld, bij voorkeur theater;
 • Uitgebreide ervaring met fondsenwerving;
 • Ervaring met groeiende organisaties en internationalisering;
 • Een breed internationaal en nationaal netwerk;
 • WO/HBO denk- en werkniveau;
 • Uitstekende communicatievaardigheden in Nederlands en Engels;
 • Enthousiasme en flexibiliteit;
 • Zeer ondernemend, iemand die de dingen snel aanpakt.

Interesse?
Mail je cv met een motivatiebrief naar inger@theaternadedam.nl. De vacature sluit op 23 oktober 2018. Op basis van motivatiebrief en cv wordt met een aantal kandidaten gesprekken gevoerd eind oktober en begin november. Het streven is per 1 december met een nieuwe zakelijk leider te starten; die maand is een inwerkmaand.

www.theaternadedam.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,