Cultuurkust – Transitiedirecteur

Vacature | Organisatie: Cultuurkust | Functie: Transitiedirecteur m/v | Plaats: Harderwijk | Omvang: 1 fte | Sluitingsdatum: 27/10/2018


Cultuurkust, gevestigd in ’t Klooster in Harderwijk, gelooft in het ontdekken en ontwikkelen van talent voor alle leeftijden en in alle lagen van de samenleving. Daarom bieden we voor iedereen in de gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Ermelo en Putten cursussen en workshops aan in alle kunstdisciplines. In Harderwijk is Cultuurkust partner van Stad als Podium en aanbieder van een rijkgeschakeerd cultureel programma op de locaties ’t Klooster en de nieuwe locatie het Oude Stadhuis in Harderwijk (oplevering voorjaar 2019).

Daarnaast hebben we een actieve afdeling voor het basisonderwijs, bieden we workshops aan bedrijven en de maatschappelijke zorg en organiseren we open podia en festivals. Het succes van het bedrijf hangt af van de mate waarin de nieuwe organisatie samen met haar omgeving in staat blijkt om nieuwe netwerken te creëren en te onderhouden en verbindingen aan kan gaan.
Cultuurkust staat voor een nieuwe fase waarin samenwerking met andere culturele organisaties binnen de regio een belangrijke ontwikkeling is.

Het bestuur van de Stichting Cultuurkust zoekt per 1 maart 2019, of zoveel eerder als mogelijk, wegens vertrek van de huidige directeur, een

Transitiedirecteur m/v

1 fte

Met het oog op de transitiefase waarin de organisatie verkeert, wordt u aangesteld voor een periode van een jaar met mogelijkheid van verlenging tot 3 jaar. Daarna bij gebleken uitstekend functioneren behoort verdere verlenging, eventueel in de positie van directeur-bestuurder, tot de mogelijkheden. Het betreft een fulltime functie.
We nodigen gegadigden van harte uit hun belangstelling voor deze boeiende en afwisselende functie kenbaar te maken.

De functie

 • Als ervaren directeur draagt u zorg voor een gezonde bedrijfsvoering en voor het realiseren van de missie en visie van Cultuurkust. U weet kansen in de markt te benutten, zet in op samenwerking.
 • Voor de komende drie jaren ligt het accent van de functie op het profileren van Cultuurkust als dé regionale Cultuurorganisatie in West Gelderland. Ook de culturele invulling, het beheer en de exploitatie van de beide locaties ’t Klooster en het Oude Stadhuis te Harderwijk vormen een grote uitdaging.
 • Als het gezicht van de organisatie bent u representatief, strategisch en coöperatief.
 • U motiveert en verbindt de mensen in de organisatie en de partners daarbuiten. U stuurt een divers team van medewerkers en teamleiders aan, weet hen te inspireren tot teamwork en heeft gevoel voor menselijke verhoudingen.
 • U bent het aanspreekpunt voor de gemeente en (politiek-)bestuurlijk sensitief.
 • Daarnaast bent u een culturele ondernemer die resultaatgericht, besluitvaardig en klantgericht werkt, die beschikt over commercieel inzicht en die anticipeert op toekomstige ontwikkelingen in de markt.
 • U bent eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling, vaststelling, uitvoering, samenhang en bewaking van alle beleidsgebieden binnen Cultuurkust.
 • U heeft ervaring in algehele bedrijfsvoering, HRM-zaken en oog voor de positie van de organisatie binnen de verschillende gemeenten en in de culturele sector. Daarbij zijn tevens van belang het formuleren van een langetermijnkoers en het onderhouden van een relevant netwerk.
 • U herkent zich in het huidige organisatie- en beleidsplan en stelt zich ten doel dit met enthousiasme tot succesvolle ontplooiing te brengen.
 • U bent extern het boegbeeld van de organisatie, in staat om Cultuurkust te positioneren in de regio. U heeft contacten met alle belanghebbenden, brengt partijen bij elkaar en brengt connecties tot stand.
 • U bouwt en onderhoudt een breed en stevig netwerk met de gemeenten als belangrijkste (financiële en beleidsmatige) partners.
 • U legt verantwoording af aan het Bestuur. U werkt volgens de statuten van de Stichting en de Governance Code Cultuur.

Profiel directeur
Cultuurkust zoekt:

 • een directeur die visie heeft op de rol en ontwikkeling van cultuur- en kunsteducatie in de veranderende maatschappij met gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • een ervaren zakelijk en bedrijfsmatig manager, in staat een gedegen financieel en cultureel beleid te voeren.
 • U heeft ervaring in algehele bedrijfsvoering, HRM-zaken en oog voor de positie van de organisatie binnen de verschillende gemeenten en in de culturele sector;
  een directeur die kundig, transparant en resultaatgericht opereert en die voor de beide Harderwijkse locaties een gezonde exploitatie kan verwezenlijken; die gewend is om te gaan met subsidieverstrekkers en andere stakeholders, en in staat de organisatie te blijven positioneren;
 • een verbinder, met een ondernemende, enthousiasmerende en empathische instelling;
 • een professional die bewezen heeft succesvol leiding te kunnen geven aan een vergelijkbare instelling met culturele professionals;
 • een inspirerend en coachend leidinggevende die medewerkers ruimte en steun geeft om zich te ontwikkelen en die gericht is op samenwerking en co-creatie;
 • een netwerker die in staat is om de zichtbaarheid te bevorderen van Cultuurkust als dé regionale culturele organisatie van West Gelderland op gebied van cultuur, waarbij binding en affiniteit met de regio is een pré is.
 • een manager met een juiste en tijdige voorbereiding van alle beleids- en investeringsbeslissingen en die de prestatieafspraken, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikkingen van verschillende gemeenten, uitvoert.

Taken

 • geeft leiding aan de organisatie en legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur
 • vertaalt ontwikkelingen en specifieke wensen van stakeholders, klanten, deelnemers en gebruikers in een meerjarenstrategie voor de organisatie, inclusief begroting;• draagt zorg voor het
 • opstellen van jaarplannen, begrotingen en managementrapportages;
 • draagt zorg voor een financieel gezonde bedrijfsvoering;
 • actualiseert het personeelsbeleid en zorgt voor de uitvoering daarvan;
 • bevordert de voorgestane, open, transparante bedrijfscultuur, die korte lijnen kent;
 • motiveert, coacht en stuurt waar nodig leidinggevenden aan bij de uitvoering van hun taken;
 • stelt het programma-, educatie-, participatie-, horeca-, marketing- en verhuurbeleid vast.
 • vergroot de eigen inkomsten door het aanboren van (nieuwe) derde geldstromen in de vorm van subsidies en sponsoring; representeert Cultuurkust en onderhoudt, optimaliseert het
 • functionele netwerk van de organisatie en legt verbindingen tussen externe partners.

Competenties

Kennis en ervaring:

 • is in staat met frisse blik naar de nieuwe organisatie te kijken
 • heeft HBO/WO werk- en denkniveau;
 • beschikt over ruime managementervaring (financiën, HRM, marketing & communicatie) in een culturele organisatie;
 • heeft inzicht en ervaring met bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
 • beschikt over brede (inhoudelijke) kennis van de culturele sector, cultuureducatie en – participatie
 • beschikt over een voor Cultuurkust relevant netwerk op hoogwaardig niveau; is in staat nieuwe netwerken voortvarend op te bouwen

Gedrag

 • Visie: ontwikkelt in de lijn van de doelstellingen een inspirerend toekomstbeeld voor de organisatie; creëert daarvoor draagvlak binnen de organisatie en draagt dat uit naar buiten.
 • Leiding geven: toegankelijk voor personeel; stuurt op hoofdlijnen; staat open voor wat er op de werkvloer speelt; heldere kijk op de ontwikkeling van de interne organisatie
 • Helikopterview: houdt het overzicht over het geheel, delegeert.
 • Ondernemerschap: opereert bedrijfsmatig, signaleert bedreigingen en creëert kansen.
 • Strategisch handelen: Is politiek en omgevingssensitief en is in staat strategische allianties te sluiten.
 • Bedrijfsmatig handelen: zakelijke instelling; goede kennis van cijfers / financiën en in staat hiernaar te handelen; accuraat in het opstellen van procedures, processen en protocollen
 • Samenwerken: heeft een coachende leiderschapsstijl en stelt de medewerkers in staat het beste uit zichzelf te halen.
 • Ruimte bieden: faciliteert en stimuleert nieuwe interessante initiatieven, monitort kansen en weet strategisch te acteren. is besluitvaardig, heeft overtuigings- en vernieuwingskracht.
 • Omgevingsbewustzijn: herkent tijdig kansen en bedreigingen.

Honorering
De salariëring is conform de cao-KE schaal 14. Definitieve inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. De startdatum voor de nieuwe directeur is 1 maart 2019, of zoveel eerder als een opzegtermijn toestaat.

Procedure
De werving en selectie voor deze functie wordt verricht door een benoemingscommissie bestaande uit een vertegenwoordiging van het bestuur en van het personeel.

Uw sollicitatie in de vorm van een motivatiebrief en cv met referenties kunt u indienen bij mevrouw Carin Wormsbecher, voorzitter van het bestuur van Cultuurkust (communicatie@cultuurkust.nl). Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Reageren
U wordt verzocht voor 27 oktober 2018 te reageren. De selectiegesprekken zullen in een tweetal rondes plaatsvinden in november.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Philipien van Huët, coördinator communicatie, telefoonnummer 0341-721021

www.cultuurkust.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,