RICK Regionaal instituut Cultuur- en Kunsteducatie – Senior Projectleider

Vacature | Organisatie: RICK Regionaal instituut Cultuur- en Kunsteducatie | Functie: Senior Projectleider | Plaats: Weert | Omvang: 20-24 uur | Sluitingsdatum: 28/09/2018


Stichting RICK is het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie, actief in gemeenten in Midden-Limburg en Zuidoost Brabant. RICK staat voor bevlogen kunst- en cultuuronderwijs aan iedereen in onze samenleving. Belangrijke meerwaarde van RICK is de veelheid aan culturele disciplines die elkaar versterken én de succesvolle ervaring die RICK heeft in de uitvoering van projecten in het onderwijs en sociale domein. RICK is in beweging, moet een flexibeler aanbod brengen, nieuwe markten aanboren, nieuwe doelgroepen bereiken. Op www.ricknet.nl vind je meer informatie over RICK.

De dienstverlening van RICK is ondergebracht in de afdelingen Amateurkunst, Onderwijs en Sociale Domein. Wij zijn per direct op zoek naar een:

Senior Projectleider

m/v | 20-24 uur/week

Doel van de functie
Als senior projectleider uitvoeren van projecten die van algemeen strategisch RICK-belang zijn, afdeling overschrijdend zijn of die specifiek passen binnen de dienstverlenende afdelingen van RICK.

Taken
Het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen met relevantie voor RICK

 • Volgt en signaleert kansen en mogelijke verbindingen met maatschappelijke groeperingen (sociaal domein) en tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.
 • Bouwt gerichte relatienetwerken op in het sociale domein.
 • Draagt bij aan research, ontwikkeling en uitvoering van projecten, passend binnen de doelstellingen van RICK.

Het uitvoeren van strategische projecten passend binnen de diverse dienstverleningen van RICK en uitvoeren projecten van algemeen strategisch RICK belang

 • Maakt zelfstandig afspraken met (potentiële) klanten omtrent de uitvoering van projecten.
 • Is verantwoordelijk voor de opzet van projectplannen en de uitvoering en opvolging ervan.
 • Stemt met Programma coördinator af over de inzet van capaciteiten en kwaliteiten van projectmedewerkers.
 • Zorgt voor de funding van toegewezen projecten
 • Stemt projectplannen af met de betreffende MT leden en de Programma coördinator.
 • Stuurt projectmedewerkers aan.
 • Draagt zorgt voor publiciteit en promotie van uit te voeren en uitgevoerde projecten, in samenwerking met de PR & Communicatie medewerker.
 • Stemt voortgang van projecten zelfstandig af met klanten.
 • Toetst klanttevredenheid en stelt waar nodig maatregelen voor ter verbetering van de dienstverlening.

Plaats in de organisatie

 • Rapporteert hiërarchisch aan de directeur. Rapporteert functioneel aan de MT-leden of aan de Programma coördinator, afhankelijk van de inhoud van het specifieke project.
 • Werkt voor specifieke initiatieven en projecten samen met directie en hoofden Amateurkunst, Onderwijs en Sociale domein.
 • Stuurt in het kader van deelname aan een project functioneel medewerkers aan als projectleider (in RASCI “Responsible”).

Contacten / overlegvormen

 • Onderhoudt intern contact met het Management Team (directeur, hoofd Amateurkunst , hoofd Onderwijs, hoofd Sociale domein en Controller), de Projectcoördinator en medewerkers van de diverse afdelingen, voor zover passend binnen het doel van de functie.
 • Onderhoudt extern contacten met opdrachtgevers/klanten en externe capaciteiten (zzp’ers/freelancers) voor de uitvoering van toegewezen projecten.

Wat wij van je verwachten
Kennisniveau

 • Een HBO-managementopleiding, affiniteit met de cultuur- of kunstsector, aangevuld met scholing in en aantoonbaar brede werkervaring met het initiëren, inrichten, uitvoeren en coördineren van projecten.
 • Brede kennis van en ervaring in het sociale domein (inzet van kunst en cultuur in het kader van sociale cohesie), kennis van cultuureducatie in het onderwijs.
 • Kent ingangen in de wereld van fondsen.

Functiegebonden competenties
Resultaatgerichtheid, markt-en klantgerichtheid, netwerkvaardigheid, communicatieve vaardigheid in woord en geschrift, plannen en organiseren/ projectmanagement.

Wat wij bieden
Wij bieden je een ambitieuze organisatie, waarin je met bevlogen collega’s doelgericht kunt werken aan onze missie. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de duur en omvang wordt in onderling overleg vastgesteld. Het is de intentie om een langdurig dienstverband aan te gaan.

Sollicitatie
Spreekt deze functie jou aan? Email dan je sollicitatie met curriculum vitae, uiterlijk 28 september 2018, onder vermelding van het referentienummer SP1809, naar RICK, ter attentie van Anne Manders, email, a.manders@ricknet.nl. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats van 3 tot en met 5 oktober. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Emile Florack, directeur-bestuurder, 0495-53 39 54.

www.ricknet.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,