Cool kunst en cultuur – Leden Raad van Toezicht

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Cool kunst en cultuur | Functie: Leden Raad van Toezicht | Plaats: Heerhugowaard | Omvang: in overleg | Sluitingsdatum: 31/08/2018


Cool kunst en cultuur is een professioneel theater, een aanbieder van kunst- en cultuureducatie, heeft een horecagelegenheid en is verhuurder van zalen. Cool is het kloppende culturele hart van de stad en verzorgt – niet alleen in het eigen gebouw, maar ook op tal van locaties in de stad – een aanbod op maat.

De stichting Cool kent een bestuursmodel met een directeur / bestuurder en een Raad van Toezicht.

Twee leden Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de directeur / bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Cool. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van en toezicht op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming, alsmede het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur / bestuurder, een en ander conform de statuten. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht statutaire bevoegdheden als goedkeuring van de jaarrekening en benoeming van de accountant. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het college van B&W van de gemeente Heerhugowaard. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken wij momenteel ter aanvulling:

  • een lid met expertise en ervaring op het gebied van financiën / audit;
  • een lid met expertise en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering van een culturele instelling.

Daarnaast zijn er algemene profieleisen die u kunt terugvinden op de website van Cool kunst en cultuur. Er is een vacatiegeld-regeling van toepassing.

Sollicitaties
We ontvangen uw sollicitatie met CV en foto graag op rvt@coolkunstencultuur.nl ter attentie van het secretariaat van de Raad van Toezicht. U kunt uw sollicitatie insturen tot en met 31 augustus 2018. De selectiegesprekken vinden plaats in de eerste en tweede week van september 2018.

www.coolkunstencultuur.nl


, , , , , , , , , , , , , , , ,