De Vorstin – Bestuursleden

Onbezoldigde vacature | Organisatie: De Vorstin | Functie: Bestuursleden | Plaats: Hilversum | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: 28/06/2018


Podium De Vorstin is het podium voor pop, cultuur en media in mediastad Hilversum. De Vorstin organiseert jaarlijks zo’n 220 activiteiten (popconcerten, dans en dancefeesten) die gemiddeld 60.000 bezoekers per jaar trekken. De Vorstin heeft een concertzaal (850 staanplaatsen), een goed café, verschillende oefenruimtes en is ook een gewilde locatie voor onder andere de opnamen van radio- en tv programma’s.

De Vorstin realiseert een veelzijdig en onderscheidend programma voor zoveel mogelijk doelgroepen. In de komende jaren zal De Vorstin zich ontwikkelen tot partner en inspiratiebron voor andere organisaties door verbindingen te leggen en grenzen te verkennen. De nieuwe Vorstin is een crossmediale broedplek en hotspot. Het is een plek om uit te gaan, waar muzikanten kunnen oefenen, contacten gelegd kunnen worden en inspiratie kan worden opgedaan. In lijn met het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente wordt op deze manier een goede voedingsbodem gecreëerd voor de ontwikkeling van popmuziek in de stad.

Samen met de instellingen in de stad en een diverse groep mensen gaat gewerkt worden aan het bereiken van nieuwe doelgroepen. Partners zullen een belangrijke rol vervullen in de programmering van De Vorstin. Deze nieuwe inspirerende benadering heet metaprogrammering.

De missie is een veelzijdig en onderscheidend programma te realiseren voor zoveel mogelijk verschillende doelgroepen. De blik is naar buiten gericht, de focus ligt op het aangaan van partnerschappen, het toevoegen van creativiteit en nieuwe concepten.

De Vorstin heeft de afgelopen jaren in roerig vaarwater gezeten. Het vertrek van de vorige directeur en het terugtreden van een deel van bestuur heeft geleid tot het installeren van een tijdelijk voorzitter van het bestuur en de benoeming van een directeur ad interim. Er is door iedereen hard gewerkt om De Vorstin klaar te maken voor de toekomst. Het meerjarenplan is in nauwe samenwerking (gemeente en organisatie) tot stand gekomen.

Sinds 1 juni 2018 is de nieuwe directeur van De Vorstin gestart. Hij is eindverantwoordelijk voor de organisatie die bestaat uit een team van vaste en tijdelijke medewerkers, in totaal 16 personen. Er wordt samengewerkt met een groep van 150 vrijwilligers. De omzet is € 2,2 mio. Dit bedrag bestaat uit een mix van subsidie, ticketverkoop, commerciële verhuur en horeca inkomsten.

De Vorstin komt graag in contact met: drie nieuwe

Bestuursleden

die in goede onderlinge samenwerking, met enthousiasme en samen met alle externe partijen, de komende periode vorm gaan geven aan het vernieuwde podium De Vorstin.

Besturingsmodel
De Vorstin heeft een bestuursmodel waarbij het bestuur zal bestaan uit vijf leden met expertise op het vlak van bestuur, juridische zaken, marketing en communicatie, HRM en organisatieontwikkeling en financiën. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur.

Algemene profielkenmerken voor alle leden van het bestuur

 • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring en een stevig netwerk. Is bereid dit netwerk ten bate van De Vorstin in te zetten.
 • Heeft hart voor muziek.
 • Snapt de eigenheid van de publieke sector, het maatschappelijk ondernemerschap en de gemeente als werkterrein.
 • Heeft de bereidheid voldoende tijd vrij te maken om een goede invulling aan de bestuursfunctie te kunnen geven.
 • Is in staat kansen en bedreigingen in de maatschappij te signaleren.
 • Volgt de ontwikkelingen binnen de sector en weet wat er binnen de organisatie gaande is.
 • Is in staat om op strategisch niveau een beleidsdiscussie te kunnen voeren.
 • Is bereid mee te denken met de directeur en deze waardevolle adviezen geven.
 • Bezit het vermogen positieve energie te genereren en heeft een open houding.
 • Draagt bij aan de sfeer binnen het bestuur waar constructief en samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt.
 • Is als mens flexibel, laagdrempelig en prettig in de omgang.

Competenties
Verbindend, teamspeler, flexibel, betrokken, communicatief, inspirerend.

Lid met financiële expertise:

 • kent het veld van subsidies en regelingen
 • is financieel, bedrijfseconomisch goed onderlegd
 • is bereid de functie van penningmeester te vervullen
 • voert samen met de directeur de gesprekken met de accountant

Lid met achtergrond in en kennis van marketing/sponsoring:

 • heeft kennis van online marketingstrategie, agile marketing en publieksbeleid
 • is creatief, jong en heeft lef, denkt dwars
 • leergierig en nieuwsgierig

Binnen het bestuur is het mogelijk om op deze positie een kandidaat te benoemen die nog weinig tot geen bestuurlijke ervaring heeft.

Lid met kennis en ervaring in Human Resources Management:

 • heeft ruime ervaring in het vakgebied HRM en/of organisatieadvies
 • is bereid, samen met de voorzitter, de verantwoordelijkheid voor het voeren van functionerings/voortgangsgesprekken met de directeur te nemen
 • is een goede sparringpartner voor de directeur
 • ervaring in beleid en management van vrijwilligers is een pre

Conform de principes van de Governance Code Cultuur zal de Vorstin bij de samenstelling van het bestuur de gewenste diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur, in acht nemen en streven naar een zo divers mogelijk team.

Overige zaken

 • Vergaderingen zijn circa 6 keer per jaar. Informeel contact is er regelmatig.
 • Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.
 • Bestuursleden worden benoemd voor een zittingsduur van drie jaar. Er zijn maximaal drie zittingstermijnen. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

Procedure

 • Het is een open procedure waarbij gebruikt gemaakt wordt van verschillende wervingsmethodes.
 • De selectiecommissie bestaat uit de huidige twee bestuursleden Anton Kok (voorzitter), Louise Doorman (lid) en Wilco Witte (directeur De Vorstin).
 • De Vorstin heeft ervoor gekozen de procedure te laten begeleiden door Elisabeth Dielesen, adviseur van Cultuur+Ondernemen.

Sollicitaties graag richten aan elisabeth@cultuur-ondernemen.nl voor 28 juni 2018. Heeft u vragen? U kunt bellen met Elisabeth op 06-290 002 31.

www.devorstin.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,