muZIEum – Bestuursvoorzitter

Onbezoldigde vacature | Organisatie: muZIEum | Functie: Bestuursvoorzitter | Plaats: Nijmegen | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: 08/04/2018


Het muZIEum is een ervaringsmuseum over blind- en slechtziendheid. De primaire doelstelling is het vergroten van de emancipatie en (arbeids)participatie van mensen met een visuele beperking. Dit doet het muZIEum door het aanbieden van een unieke ervaring aan haar bezoekers. Tevens vergroot het muZIEum zo kennis over en begrip voor blinden en slechtzienden.

Het muZIEum is een stichting en heeft een ANBI status. Er werken 80 mensen bij het muZIEum, waaronder 33 betaalde krachten. Omdat (arbeids-)participatie en emancipatie het doel is van het muZIEum wordt het muZIEum gerund als een professioneel bedrijf waar bezoekers een marktconforme prijs betalen voor de geboden ervaring. Het muZIEum ontvangt geen structurele overheidssubsidie, maar is actief in samenwerkingsprojecten met fondsen. De inkomsten van het muZIEum bestaan uit entreegelden, inkomsten uit arrangementen, donaties en
sponsorgelden.

Het muZIEum is gehuisvest in de binnenstad van Nijmegen. Het aantal bezoekers neemt jaarlijks toe, net als het aantal medewerkers. Het muZIEum heeft als doelstelling voor 2018 om 40.000 bezoekers te ontvangen. Het muZIEum werd in 2013 uitgeroepen tot meest innovatieve uitje van Nederland, en staat al meerdere jaren op rij in de top 3 van de Leukste uitjes van Gelderland.

De opgave
Het muZIEum wil de komende jaren haar financiële positie verstevigen en de organisatie een algehele kwalitatieve en kwantitatieve groei laten doormaken. Dit wil het muZIEum realiseren door zowel het vergroten van de eigen inkomsten (en hiermee het vergroten van de werkgelegenheid), als door externe financiering ten behoeve van organisatie- en productontwikkeling.

Het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 4 leden. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en doet dit op basis van model Governance Code Cultuur. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Daarnaast functioneert het bestuur als sparringpartner van de directeur. Het voltallige bestuur komt 5 x per jaar bijeen. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

In verband met het rooster van aftreden zijn we op zoek naar een:

Bestuursvoorzitter

Functie-inhoud
De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van het bestuur en de directeur. Hij of zij legt nieuwe contacten en zorgt voor effectief samenwerkingsverbanden en/of sponsoren. De voorzitter vertegenwoordigt waar nodig de stichting op regionaal en landelijk niveau.

De voorzitter;

  • is verbindend, gericht op samenwerken en kan met overtuiging doelen bereiken
  • heeft een duidelijke bedrijfsmatige visie en ervaring in financiële bedrijfsvoering
  • heeft een actief landelijk netwerk binnen het bedrijfsleven en is bekend met het genereren van sponsorgelden en/of giften.
  • krijgt een inspirerende omgeving waarbij er een bijdrage kan worden geleverd aan arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking
  • krijgt de mogelijkheid om ervaring in te zetten voor een positief, groeiende organisatie met een hands-on mentaliteit.

Reageren
Voor interesse of meer informatie bel of mail voor 8 april met bestuurslid Roos Hoelen: telefoonnummer 06 209 158 20 & e-mail info@delftalent.nl.

www.muzieum.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,