Textielcommissie – Penningmeester

Vrijwilligers-vacature | Organisatie: Textielcommissie | Functie: Penningmeester | Plaats: Amsterdam | Omvang: variabel | Sluitingsdatum: geen


De Textielcommissie draagt bij aan het behoud van het textiele erfgoed door het bieden van een platvorm en netwerk aan haar leden, het organiseren van symposia en excursies en het publiceren van de voordrachten.

De Textielcommissie biedt een platform en een netwerk aan vak beoefenaars, specialisten, studenten en geïnteresseerden in textiel in uiteenlopende disciplines: conservering en restauratie, (kunst-) historisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, kunst en kunstnijverheid, mode en design, antropologie en materiele cultuur, technologie en industrie, onderwijs en cultureel erfgoed.

We organiseren twee keer per jaar een symposium over een textiel thema dat vanuit de diverse disciplines wordt belicht met presentaties door professionals. Hier vind je kennis, ervaring en inspiratie en ontmoet je collega’s en mede-geïnteresseerden.

Van elk symposium worden de bijdragen gepubliceerd in een thema uitgave in de serie Studies in Textiel.

Bestuur
De Textielcommissie is een vrijwilligersorganisatie en heeft een bestuur van tenminste vijf personen. Een adviesraad van minimaal zeven personen ondersteunt het bestuur zoveel mogelijk. Zowel bestuurs-, als adviesraadleden zijn afkomstig uit de disciplines zoals hierboven omschreven. Het bestuur vergadert zes keer per jaar en twee keer per jaar samen met de adviesraad.

Het bestuur van de Textielcommissie is per direct op zoek naar een:

enthousiaste penningmeester

met een passie voor textiel

Wie zoeken we?
We zoeken iemand die verstand heeft van boekhouden en beschikt over een algemene financiële kennis. Iemand die bovendien beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en nauwkeurig is.

Taken

  •  jaarbegroting (najaar van het voorgaande boekjaar)
  • financieel jaarverslag (voorjaar van het volgende boekjaar)
  • budgetbewaking
  • Beheer van het online leden- en boekhoudprogramma Banster in samenwerking met bestuurslid dat belast is met interne relaties
  • fondsenwerving zowel subsidies als commercieel waaronder advertentiewerving voor jaarboeken
  • bijhouden donatieregister

Wij bieden
Een inspirerende en enthousiaste groep mensen die samen een enorme passie hebben voor textiel en deze zoveel mogelijk willen delen met anderen. Creativiteit, organiserend vermogen, communicatie en nieuwsgierigheid zitten in ons DNA.

Reacties:
Voelt u zich aangesproken? Of heeft u vragen naar aanleiding van deze vacature? U kunt reageren naar Ria van Els-Dubelaar (voorzitter) via voorzitter@textielcommissie.nl of Emmy de Groot secretaris@textielcommissie.nl.

www.textielcommissie.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,