Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum – Interim Directeur

Vacature | Organisatie: Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum | Functie: Interim Directeur | Plaats: Brunssum | Omvang: 20 uur | Sluitingsdatum: 26/01/2018


Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum (SOBB) is een kleine organisatie met 7 medewerkers en een bestuur van 5 vrijwilligers. De SOBB is de afgelopen jaren geconfronteerd met flinke bezuinigingen op de subsidie en een dalend ledenaantal. Tegelijkertijd is de bibliotheekwereld volop in beweging. De organisatie staat daarmee voor een grote uitdaging. Om de maatschappelijke waarde van de bibliotheek nieuw leven in te blazen en de toekomstige mogelijkheden van de bibliotheek te onderzoeken, is het bestuur op zoek naar een

Interim Directeur

m/v | indicatief 20 uur, tijdelijk dienstverband of inhuur voor de duur van 6 maanden

De opdracht voor de interim-directeur kent drie onderdelen:

 1. Het waarnemen van de directietaken;
 2. Uitvoering geven aan het plan van aanpak;
 3. Het opleveren van een rapportage met mogelijke toekomstscenario’s voor de SOBB.

1. Het waarnemen van de directietaken
U neemt alle directietaken over die momenteel bij het bestuur zijn belegd. Het gaat in ieder geval om management van de organisatie en de verantwoording daarover in periodieke rapportages, leiding geven aan het personeel, advisering van het bestuur over strategisch beleid en het onderhouden van contacten met lokale en regionale stakeholders. In de dagelijkse praktijk werkt u nauw samen met de operationeel manager.

2. Uitvoering geven aan het plan van aanpak
Het plan van aanpak is opgesteld door het bestuur en bevat diverse, ambitieuze maatregelen om de maatschappelijke waarde van de bibliotheek nieuw leven in te blazen. U werkt het verder uit in overleg met het bestuur en samen met de medewerkers zorgt u voor de uitvoering.

3. Het opleveren van een rapportage met mogelijke toekomstscenario’s voor de SOBB
Het bestuur heeft in overleg met de gemeente vier toekomstscenario’s voor de SOBB geformuleerd. U onderzoekt de scenario’s en adviseert het bestuur welk scenario de meest duurzame oplossing is voor een toekomstbestendige bibliotheek in Brunssum.

Functie-eisen

 • Leidinggeven in een proces van vernieuwing en verandering;
 • Bieden van een resultaatgerichte voorbeeldfunctie;
 • Vorm en inhoud kunnen geven aan cultureel ondernemen;
 • Werken met de uitgangspunten van modern personeelsmanagement;
 • Verzamelen, analyseren en interpreteren van managementinformatie en deze omzetten in heldere en innovatieve beleidsplannen.

Specifieke vaardigheden

 • Opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving, afstemming zoeken met relevante partijen op het juiste moment schakelen tussen initiatief en terughoudendheid;
 • Schrijven van beleidsnotities, beleidsvoorstellen en jaarverslagen en deze toegankelijk maken voor medewerkers;
 • Functioneren in strategische netwerken en door een actieve houding naar (nieuwe) relaties een eigen relevant netwerk opbouwen;
 • Strategisch onderhandelen.

Het heeft zeer sterk de voorkeur als u uw ervaringen en vaardigheden heeft opgedaan in de bibliotheekbranche, in het bijzonder bij een bibliotheek die een dergelijk transitietraject al met succes heeft doorlopen.

Salaris
Afhankelijk van uw opleiding en ervaring wordt het salaris in onderling overleg bepaald.

Sollicitaties
U kunt reageren tot en met uiterlijk 26 januari 2018, via een mail naar jpalmen@bibliotheekbrunssum.nl. Uw brief is gericht aan de voorzitter van het bestuur, de heer Koen van Nieuwenhoven. Voor nadere inlichtingen is hij bereikbaar op nummer 06 2894 0301. Het plan van aanpak is op te vragen via het hierboven genoemde e-mailadres.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.bibliotheekbrunssum.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,