Stichting het Oude Raadhuis – Bestuursleden

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Stichting het Oude Raadhuis | Functie: Bestuursleden | Plaats: Rhenen | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: 23/11/2017


Het Rondeel geeft een beeld van de rijke geschiedenis van de stad Rhenen. Bijzondere verhalen worden geïllustreerd door, onder andere, unieke archeologische vondsten en een rijke kunstcollectie.

Medio 2018 worden dit museum en het toeristisch informatiepunt (VVV) gehuisvest in het Oude Raadhuis aan de Markt in Rhenen. Er zal dan sprake zijn van een geheel nieuw museaal concept dat ook volledig vernieuwd zal worden vorm gegeven.

Het bestuur van de stichting Het Oude Raadhuis Rhenen is op zoek naar

Bestuursleden

voor de stichting die vanaf 1 januari 2018 het Rhenense stadsmuseum en de lokale VVV gaat exploiteren.

De stichting wil een netwerkorganisatie zijn die samenwerking zoekt waar mogelijk en ziet het als haar missie het publiek in contact te brengen met de betekenis van het Rhenens erfgoed.

We komen graag in contact met belangstellenden die in aanmerking willen komen voor de functie van algemeen lid.

Taken en verantwoordelijkheden
Het bestuur is voorwaardenscheppend en beleidsvormend en kan bestaan uit 5-7 leden. Aandachtspunten voor het bestuur zijn onder andere publieksbereik, collectiebeheer en -behoud, financieel beheer, marketing en communicatie, huisvesting, vrijwilligersbeleid en continuïteit van de organisatie.

Het zal de uitvoering van de werkzaamheden delegeren aan een betaalde coördinator en een team vrijwillige medewerkers. De sleuteloverdracht is op 1 januari 2018: vanaf dat moment is er sprake van een zelfstandige organisatie. Het bestuur wil werken volgens de Governance Code Cultuur. De functies zijn onbezoldigd.

Algemeen profiel

 • Affiniteit met het missie van de nieuwe stichting
 • Ervaring met het bestuurlijk werken binnen een stichting
 • Ervaring met de samenwerking met openbaar bestuur
 • Kunnen bijdragen aan een goede samenwerking binnen het bestuur en de organisatie
 • Voldoende tijd
 • Een netwerk op het gebied van het lokale bestuur en politiek of in het lokale bedrijfsleven, onderwijs, culturele sector strekken tot aanbeveling.
 • Tot aanbeveling strekt kennis en ervaring op een of meer van de volgende gebieden:
  • De museale sector en de ontwikkelingen binnen de cultuur- en erfgoedsector
  • Artistiek inhoudelijk terrein
  • Juridische zaken
  • Fondsenwerving/ sponsoring
  • Marketing en publiciteit
  • (Cultureel) ondernemerschap
  • Personeelsbeleid en/of vrijwilligersmanagement
  • Jeugd en Onderwijs

Procedure
U kunt uw sollicitatiebrief met cv uiterlijk 23 november 2017 sturen naar de voorzitter van het bestuur Mirjam Groenendijk: m.groenendijk@freeler.nl.

Bij de keuze van kandidaten zal ook gekeken worden naar de diversiteit binnen het bestuur. Er wordt gestreefd naar een goede spreiding van man/vrouw, leeftijd, achtergrond, deskundigheid en ervaring.

Informatie
Meer informatie over de organisatie vindt u op onze website. Voor meer informatie over de vacature kunt u terecht bij de voorzitter op telefoonnummer 06-53151766.

www.rondeelmuseum.wordpress.com


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,