Stedelijk Museum Vianen – Vice-Voorzitter

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Stedelijk Museum Vianen | Functie: Vice-Voorzitter | Plaats: Vianen | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: geen


Het Stedelijk Museum Vianen (SMV) is gevestigd in een voormalige schuilkerk in het historische centrum van Vianen. Het SMV organiseert minimaal vier tentoonstellingen per jaar op het gebied van lokale geschiedenis en (hedendaagse) kunst, maar fungeert ook als podium voor muziek en lezingen.

Het bestuur van de Stichting Stedelijk Museum Vianen kan rekenen op de inzet en hulp van een betaalde conservator, ongeveer 75 vrijwilligers en vele vrienden / donateurs en lokale samenwerkingspartners. Twee jaar geleden is het bestuur een professionaliseringstraject gestart. Dat heeft onder meer geleid tot landelijke publiciteit en groeiende bezoekersaantallen. Deze tendens zet het stichtingsbestuur graag voort.

De politieke actualiteit ‘dwingt’ het SMV momenteel tot een meer diepgaande reflectie over de toekomst van het SMV. Een gemeentelijke herindeling zal er waarschijnlijk toe leiden dat Vianen per 1 januari 2019 opgaat in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden binnen de provincie Utrecht. Het SMV ziet deze verandering als een nieuwe kans om haar rol in het regionale museumlandschap te herpositioneren.

Meer informatie over de missie en visie van het SMV vindt u op onze website.

Vice-voorzitter

Als gevolg van het bovenstaande zijn wij, ter ondersteuning van de voorzitter van het bestuur, op zoek naar een vice-voorzitter met de volgende taakinhoud:

Doel van de functie
De vice-voorzitter geeft mede leiding aan een ‘werkbestuur’. Het SMV kent een veelheid aan projecten en onderwerpen en het bestuur doet veel zelf. In goed onderling overleg zal tussen voorzitter en vice-voorzitter een nadere taakverdeling worden opgesteld.

Organisatorische positie
De vice-voorzitter valt hiërarchisch onder de voorzitter van het bestuur.

Werkzaamheden

 • Formuleert en bewaakt de visie, alsmede de strategische en tactische doelen en vertaalt deze naar operationele doelstellingen voor de organisatie.
 • Is klankbord voor en levert kritische ondersteuning naar de voorzitter van het bestuur.
 • Bewaakt mede de continuïteit van de organisatie.
 • Vertegenwoordigt het SMV in diverse gremia.
 • Neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen.
 • Coördineert de toegewezen bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze.
 • Onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners.
 • Ziet toe op naleving Cultural Governance Code.

Functievereisten

 • Bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring (bij voorkeur; of bereid zijn deze op te willen doen.
 • Aangesloten op netwerken in (culturele) kringen in Vianen, de Vijfheerenlanden en de provincie Utrecht.
 • Beschikbaarheid voor en ervaring met het uitbouwen van dit netwerk.
 • Heeft affiniteit met kunst en cultuur.
 • Heeft / ontwikkelt visie op de positie en toekomst van het SMV en draagt deze actief uit.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden.

Informatie
Klaas de Zwaan, telefoon 06-42987984.

Sollicitatie
Per mail aan: JokeBuwalda@xs4all.nl.

www.stedelijkmuseumvianen.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,