Stedelijk Museum Vianen – Secretaris

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Stedelijk Museum Vianen | Functie: Secretaris | Plaats: Vianen | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: geen


Het Stedelijk Museum Vianen (SMV) is gevestigd in een voormalige schuilkerk in het historische centrum van Vianen. Het SMV organiseert minimaal vier tentoonstellingen per jaar op het gebied van lokale geschiedenis en (hedendaagse) kunst, maar fungeert ook als podium voor muziek en lezingen. Het bestuur van de Stichting Stedelijk Museum Vianen kan rekenen op de inzet en hulp van een betaalde conservator, ongeveer 75 vrijwilligers en vele vrienden/donateurs en lokale samenwerkingspartners. Twee jaar geleden is het bestuur een professionaliseringstraject gestart. Dat heeft onder meer geleid tot landelijke publiciteit en groeiende bezoekersaantallen. Deze tendens zet het stichtingsbestuur graag voort.

De politieke actualiteit ‘dwingt’ het SMV momenteel tot een meer diepgaande reflectie over de toekomst van het SMV. Een gemeentelijke herindeling zal er toe leiden dat Vianen per 1 januari 2019 opgaat in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden binnen de provincie Utrecht. Het SMV ziet deze verandering als een nieuwe kans om haar rol in het regionale museumlandschap te herpositioneren.

Als gevolg van het bereiken van de maximale termijn (conform de Cultural Governance Code) zijn wij op zoek naar een nieuwe

Secretaris

Doel van de functie
De secretaris is verantwoordelijk voor het beleidsmatig ondersteunen en adviseren van (de voorzitter van) het bestuur, zowel op externe, commerciële, strategische en politieke processen, als ook op interne, bestuurlijke, organisatorische, juridische en bedrijfsvoeringsprocessen en de museumbrede strategie.

Organisatorische positie
De secretaris valt hiërarchisch onder voorzitter van het bestuur.

Werkzaamheden

 • Voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur en het bevorderen van de uitvoering van acties en afspraken.
 • Notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten.
 • Ondersteunen van de voorzitter in de voorbereiding en uitvoering van de bestuursvergaderingen.
 • Voorbereiden van rapportages en presentaties.
 • Voorbereiden van in- en externe bezoeken en presentaties van de voorzitter.
 • Archivering.
 • Bewaakt mede de continuïteit van de organisatie.
 • Vertegenwoordigt het SMV in diverse gremia.
 • Neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen.
 • Ziet toe op naleving Cultural Governance Code.

Functievereisten

 • Aangesloten (of bereidheid daartoe) op netwerken in (culturele) kringen zowel in Vianen, als in de Vijfheerenlanden.
 • Beschikbaarheid voor en ervaring met het uitbouwen van dit netwerk.
 • Heeft affiniteit met kunst en cultuur.
 • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Informatie:
Meer informatie over de missie en visie van het SMV vindt u op www.stedelijkmuseumvianen.nl. Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Klaas de Zwaan, tel. 0642987984.

Sollicitatie:
Per mail aan: JokeBuwalda@xs4all.nl.

www.stedelijkmuseumvianen.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,