Gemeente Almere – Adviseur Publieksbereik Cultureel Erfgoed

Vacature | Organisatie: Gemeente Almere | Functie: Adviseur Publieksbereik Cultureel Erfgoed | Plaats: Almere | Omvang: 0,7 fte | Sluitingsdatum: 22/10/2017


Almere is in meer dan 40 jaar tijd uitgegroeid tot een kleurrijke stad met ruim 200.000 inwoners. Een aantrekkelijke stad voor iedereen, ook voor wie wil werken en ondernemen. Almere is goed bereikbaar en als werkgever willen wij u graag helpen bij uw groei en ontwikkeling in onze stad. Met lef, snel en flexibel, gericht op omgeving, resultaat en samenwerken.

Voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit (ROM), cluster Archeologie en Monumentenzorg zoekt Gemeente Almere een ervaren

Adviseur Publieksbereik Cultureel Erfgoed

Soort dienstverband: Vast
Uren per week: 25
Sluitingsdatum: zondag, 22 oktober 2017

De functie
Voor de afdeling ROM, cluster Archeologie en Monumentenzorg zoeken wij een adviseur Publieksbereik Cultureel Erfgoed. Het cluster Archeologie en Monumentenzorg is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering op het gebied van het erfgoed.

Als beleidsadviseur Publieksbereik Cultureel Erfgoed geef je zowel vorm en inhoud alsook uitvoering aan het publieksgerichte deel van het erfgoedbeleid. Erfgoedhuis Almere heeft hierin een centrale plaats. Daar wordt ruim aandacht besteed aan het archeologische en bovengrondse erfgoed van Almere, door middel van bijvoorbeeld lessen, exposities, het maandelijkse Erfgoedcafe, cursussen en activiteiten voor kinderen tijdens vakanties en feestdagen. Je werkt bij het opzetten en uitvoeren van het programma nauw samen met de project-assistent Publieksbereik Cultureel Erfgoed, met Almeerse vrijwilligers en met overige beleidsadviseurs van het cluster. Onderdelen van dat programma buiten het Erfgoedhuis Almere zijn bijvoorbeeld de Open Monumentendagen, de Nationale Archeologiedagen en activiteiten op de door bewoners van Almere ingerichte archeologische vindplaatsen.

De speerpunten van het publieksbereik zijn de programmering van activiteiten in en vanuit het Erfgoedhuis Almere, de communicatie daarover via onder andere sociale media en via de mede door jou te vernieuwen website. Erfgoedhuis Almere zal door jouw inzet meer en meer gaan functioneren als dé educatieve erfgoedruimte voor kinderen en volwassenen in Almere.

Je richt je op gemiddeld complexe beleidsmatige en uitvoeringsgerichte vragen, op de lange/middellange en/of korte termijn, op (concern-) dienst-, afdelings- en clusterniveau. Je beslist en handelt naar eigen inzicht binnen de kaders van de vooraf met de leidinggevende gemaakte afspraken.

Wie ben je?
Je beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau met een terzake van de erfgoedcommunicatie relevante opleiding en ruime ervaring op het werkterrein.

Je hebt kennis van educatie en communicatie in het algemeen en in het bijzonder over cultureel erfgoed, en van het organiseren van evenementen. Je hebt ervaring met het formuleren van beleidsdocumenten over het vakgebied, met het daarvoor creëren van bestuurlijk draagvlak, met cultuureducatie en cultuurparticipatie, met het organiseren van evenementen, het opzetten en uitvoeren van communicatiecampagnes, met projecten in de culturele sector, en – zeker niet in de laatste plaats – met het samenwerken met vrijwilligers.

De volgende competenties behoren tot deze functie:

  • Resultaatgericht handelen (K): B
  • Initiatief nemen (K): B
  • Overtuigen (K): C
  • Visie: B
  • Omgevingssensitiviteit/ bestuurlijke sensitiviteit: C
  • Creatief: C
  • Analyseren: C

Overige: Mondeling en schriftelijk communiceren, Samenwerken

Je bent een toegankelijke collega en een organisator en verbinder van nature. Daarnaast kun je relativeren (humor!) en hecht je aan een goede werksfeer.

De werkomgeving
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) werkt samen met partners aan een duurzame ruimtelijke economische ontwikkeling van Almere. DSO regisseert de ontwikkeling van de stad, van strategisch tot detailniveau. Er wordt in samenhang gewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden en de stad als geheel.

De Afdeling ROM vervult een breed scala aan beleid- en uitvoeringstaken op het brede terrein van de ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en openbaar vervoer, wonen en natuur en milieu. Het cluster Archeologie en Monumentenzorg is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering op het gebied van het erfgoed.

Het aanbod
Bij deze functie gaat het om een vast dienstverband (na gebleken geschiktheid) met een omvang van 0,7 fte (formele omvang van 25,2 uur). We bieden je een verantwoordelijke, veelzijdige en uitdagende baan met de nodige persoonlijke ontplooiingskansen binnen een dynamische organisatie.

Je salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – maximaal € 4.121,– bruto per maand (schaal 10), bij een 36-urige werkweek. Daarnaast kent de Gemeente Almere uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

De gemeente Almere probeert arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan en een personeelsbestand te laten ontstaan dat een betere afspiegeling van de stad is. Daarom start op 1 juni 2017 een pilot met Anoniem Solliciteren voor externe sollicitanten. Dat betekent dat voor een eerste selectie gekeken wordt naar wat iemand kan en niet naar wat iemand is. Dat betekent ook dat in uw brief en cv persoonlijke kenmerken onleesbaar worden gemaakt.

Informeren en solliciteren?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Willem-Jan Hogestijn, telefoon 06-52783660. Je kunt digitaal solliciteren.

www.almere.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,