Poppodium de Vorstin – Directeur

Vacature | Organisatie: Poppodium de Vorstin | Functie: Directeur | Plaats: Hilversum | Omvang: 30-40 uur | Sluitingsdatum: 29/08/2017


Poppodium de Vorstin in Hilversum is dé plek voor popmuziek met veel verschillende concerten en dans- en dancefeesten op een prachtlocatie. Het podium vervult een belangrijke rol op het gebied van popmuziek in de regio. De Vorstin slaagt erin om jaar na jaar grote aantallen bezoekers te vermaken. Als cultureel ondernemer verhuurt de Vorstin oefenruimtes, het muziekcafé en de grote zaal. De Vorstin draagt op een belangrijke manier bij aan Hilversum als media- en muziekstad.

Ontwikkelingen
De Vorstin zit op een prachtlocatie, in een nieuw en bijzonder pand, er is nog genoeg te doen! Om dit te faciliteren is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een meerjarenplan, dat leidt tot een aangescherpte identiteit en een financieel arrangement met de gemeente Hilversum. Programmering, marketing en promotie zijn op die visie afgestemd. ‘Metaprogrammering’ is de term die daarvoor is geïntroduceerd, waarmee wordt bedoeld dat instellingen en mensen buiten de Vorstin mede-eigenaarschap krijgen over een stukje van de programmering. Doel daarbij is het nadrukkelijk(er) aanspreken van energie en ideeën die leven in de Gooise samenleving op popgebied en het realiseren van een grotere maatschappelijke betekenis.

De nieuw te benoemen:

Directeur

zal een initiërende, en waar nodig sturende rol hebben in dat transitieproces.

Functie
De nieuwe directeur zal zich bezig gaan houden met de uitvoering van de nieuwe visie & strategie. Uitgangspunt daarbij is het inspirerend leiderschap, waarbij de nieuwe directeur zich opstelt als meespelend teamcaptain. Onderdeel van de beweging die de Vorstin gaat maken is nadrukkelijk kijken naar- en meebewegen op- de energie in de Gooise samenleving. De directeur speelt in die omslag een cruciale rol, zowel intern als extern.

De directeur stuurt de 14 personeelsleden aan, de vele vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering en de interne & externe communicatie over de bedrijfsvoering, ook richting onze stakeholders. Voortvloeiend uit de meerjarenvisie is het stimuleren van een positief-kritische bedrijfscultuur onderdeel van het takenpakket.

Het verwerven van sponsoren en andere financieel begunstigers is tevens een kerntaak. Vrienden, partners en sponsors worden gevonden en aan ons gebonden. Als gezicht van de Vorstin ben je zowel cultureel boegbeeld voor Hilversum plus de regio als inspirator voor medewerkers en vrijwilligers.

De Vorstin is conform de Code Cultural Governance ingericht op grond van een bestuur-model. De organisatie wordt bestuurd door een bestuur dat (eind-)verantwoordelijk is voor beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording. Met name de uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan de directeur en vastgelegd in een directie-reglement.

Profiel

  • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding in een relevante richting
  • Je hebt ervaring met het management in de culturele sector
  • Je bent aantoonbaar succesvol met het ontwikkelen van nieuwe concepten
  • Je hebt een uitstekend financieel en commercieel inzicht
  • Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden
  • Je hebt een groot netwerk binnen de muziek en/of culturele sector
  • Je bent gewend te opereren in de spanningsvelden van lokale overheden, bestuur, het bedrijfsleven en fondsen
  • Je bent bereid om je te vestigen in (de buurt van) Hilversum

Aanvullende informatie
De aanstelling is in eerste instantie voor de periode van een jaar voor 30 – 40 uur per week. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Salariëring conform de cao voor de poppodia. Stuur je motivatiebrief voor 30 augustus aan vacature@devorstin.nl. Voor meer informatie kun je, na 15 augustus 2017, contact opnemen met Anca Beije, bestuurslid, op 06-54770880.

www.devorstin.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,