Niet Normaal Foundation – Zakelijk Leider

Vacature | Organisatie: Niet Normaal Foundation | Functie: Zakelijk Leider | Plaats: Eindhoven | Omvang: 1-3 dagen per week | Sluitingsdatum: 30/06/2017


Geïnspireerd door kunstenaars, denkers en activisten dicht Stichting Niet Normaal het gat tussen burgers en politiek, waarbij diversiteit en inclusie vooropstaan. De stichting maakt grootschalige tentoonstellingen op de grens van kunst, technologie en samenleving, toegankelijk en gericht op een breed publiek. Zie onze website.

Stichting Niet Normaal is opgericht in 2007. Na Ik + de Ander. Art and the Human Condition volgden Niet Normaal (2010), Ja Natuurlijk (2013) en Hacking Habitat (2016). De Stichting bereidt zich nu voor op kunstmanifestatie ROBOT LOVE gepland voor het najaar 2018 en beleeft de kick-off als ambassade van het World Design Event tijdens DDW 2017. Partners zijn Dutch Design Foundation, Van Abbemuseum en andere.

Stichting Niet Normaal is een inhoud gestuurde organisatie waarvan samenstelling en groei van het team organisch zijn gekoppeld aan de uit te voeren projecten. Bestuur en directie volgen de cultural governance code. De stichting heeft een ANBI status.

Zakelijk leider

Functie-inhoud
De zakelijk directeur is strategisch / operationeel verantwoordelijk voor bedrijfsvoering van de stichting. Zij/hij is een bevlogen allrounder en sparringpartner van de artistiek directeur. Samen vormen ze de directie waarvan de artistiek directeur voorzitter is. De directie is bevoegd op te treden als gevolmachtigde van het bestuur binnen de kaders van het directiereglement en de statuten.

Verantwoordelijkheden

 • Het ontwikkelen en realiseren van een coherente, duidelijke visie en strategie voor de voorgenomen manifestatie op het zakelijke en commerciële vlak.
 • Inkomstenbeleid en realisatie, sponsoring en additionele fondsenwerving.
 • Bepalen en bewaken van het financiële beleid en procedures.
 • Toezicht op communicatie- en beslissingsprocedures.

Taken

 • Budgetbewaking, bijhouden van liquiditeitsoverzichten, financiële verslaglegging.
 • Ontwikkeling en realisatie van een coherent team en planning.
 • Opstellen en afsluiten van overeenkomsten / verplichtingen met derde partijen.
 • Onderhouden van contacten met partners en samenwerkende instanties.
 • Aansturen interne coördinatie van het bureau, secretariaat en boekhouding.

Profiel

 • Academisch denkniveau en relevante opleiding marketing/finance.
 • Ervaring met het opzetten van grootschalige projecten in culturele sector.
 • Initiatiefrijke, zelfstandig en ‘hands on’ mentaliteit, flexibele werkhouding.
 • Uitstekend kunnen samenwerken met verschillende partners.
 • Groot strategische vermogen en kunnen ‘helikopteren’.
 • In staat zijn ruimte te bieden aan het noodzakelijke artistieke proces.
 • Leidinggevende capaciteiten en goede communicatieve vaardigheden.
 • In staat de manifestatie en stichting naar buiten toe te representeren.

Aanbevolen

 • Affiniteit met het onderzoek- en speelveld van Stichting Niet Normaal.
 • Ervaring met fondsen en sponsorwerving en daarvoor relevant netwerk.
 • Interesse in het implementeren van nieuwe technologieën.
 • Afkomstig uit bedrijfsleven en/of aan aanverwante sectoren.
 • Relevant netwerk in Eindhoven.

Wij bieden
Een freelance opdracht voor de periode van twee jaar. Het aantal uren varieert in relatie tot aanloop, productie en realisatie van de ROBOT LOVE manifestatie van een dag per week (per 1 juli 2017) tot maximaal drie dagen per week (vanaf januari 2018). Vergoeding bij drie dagen per week (2018) tot maximaal € 4.800 per maand exclusief btw.

Belangstelling?
Bij interesse email en cv sturen naar Brenda Campbell: brenda@robotlove.nl. Telefonisch bereikbaar na 10 juni 2017: 06 54718246.

Artistiek Directeur stichting Niet Normaal
Ine Gevers www.inegevers.net.

Bestuur stichting Niet Normaal
Emile Aarts, voorzitter (rector magnificus Universiteit van Tilburg).
Frens Frijns, vicevoorzitter (directeur bestuurder poppodium 013, Tilburg).
Tonny Groen, penningmeester (beleidsadviseur FNV en bestuurder).
Margreth Verhulst, secretaris (Bureau42, juridisch advies).
Anastasia van Gennip, bestuurder (zakelijk directeur Van Abbemuseum).
Julienne Straatman, bestuurder (Straatman advies corporate communications).

www.nietnormaal.nl | www.robotlove.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,