Cultuurfonds Almere – Bestuurslid

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Cultuurfonds Almere | Functie: Bestuurslid | Plaats: Almere | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: 30/05/2017


Stichting Cultuurfonds Almere is in 2015 opgericht en financiert projecten en activiteiten die de cultuursector in Almere versterken en het cultureel ondernemerschap vergroten. Het fonds wordt gevoed door een subsidie van de gemeente Almere. In 2017 is dit € 885.000. De stichting heeft de ANBI-status en wil haar werk versterken met financiële bijdragen uit de private sector. Het cultuurfonds kent thans een driehoofdig bestuur, een cultuurmakelaar en vier cultuurscouts. Het bestuur breidt uit en is daarom op zoek naar een:

Bestuurslid (v/m)
voor lobby en fondsenwerving

Gelet op de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Profiel

 • Affiniteit met de doelstellingen van de stichting.
 • Ervaring met het besturen van dan wel het toezicht houden op een soortgelijke stichting.
 • Ervaring met sponsoring en fondsenwerving.
 • Beweegt zich op het snijvlak van lokale politiek en lokale ondernemersnetwerken.
 • Heeft een ondernemende houding.
 • Stevige en innemende persoonlijkheid.
 • Affiniteit met kunst en cultuur in brede zin.
 • Weet in het bestuur collegiaal, maar ook onafhankelijk en kritisch te opereren.
 • Heeft geen tegenstrijdige belangen op het moment van benoeming en is geen politieke ambtsdrager.
 • Is bereid tenminste één termijn van vier jaar deel uit te maken van het bestuur en beschikt over voldoende tijd.
 • Woonachtig in Almere.

Nadere informatie over het Cultuurfonds is te vinden op www.cultuurfondsalmere.nl en te verkrijgen bij de voorzitter, Bas ten Brinke, bas@cultuurfondsalmere.nl. Veel informatie biedt ook het jaarverslag.

De maximale zittingstermijn bedraagt tweemaal vier jaar. Het bestuur vergadert in de regel maandelijks. Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Sollicitaties ontvangen wij graag in de vorm van een motivatiebrief en CV via info@cultuurfondsalmere.nl vóór 30 mei a.s. Daarna nodigt het bestuur geschikte kandidaten uit voor een gesprek. Het nieuwe bestuurslid treedt op korte termijn toe.

www.cultuurfondsalmere.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,