Rotterdam Festivals – Coördinator Stedelijke Evenementenkalender

Vacature | Organisatie: Rotterdam Festivals | Functie: Coördinator Stedelijke Evenementenkalender | Plaats: Rotterdam | Omvang: 36 uur | Sluitingsdatum: 23/01/2017


Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers. Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een breed publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam.

De evenementenkalender die wij ieder jaar samen stellen bevat een onderscheidend, gevarieerd aanbod van (inter)nationaal aansprekende evenementen. Evenementen die gedragen worden door Rotterdammers, diep doordringen in de stad en die Rotterdam in binnen en buitenland profileren als een stad met een eigen identiteit, waar het prettig verblijven is. De evenementen samen vertellen het ‘verhaal van Rotterdam’. Wij zoeken een:

Coördinator Stedelijke Evenementenkalender

36 uur (1fte)

Over de functie
Jaarlijks adviseert Rotterdam Festivals het college van Burgemeester en Wethouders over de gewenste evenementenkalender van de stad. De coördinator is verantwoordelijk voor een evenwichtig spreiding, voor wat betreft locaties en data, van de evenementen op deze kalender. Hij/zij signaleert vroegtijdig knelpunten en lost deze in goed overleg met betrokken partijen (zoals gemeentelijke diensten en evenementen organisatoren) op. De inhoudelijke beoordeling van evenementen vindt plaats door de collega’s van het Festivalteam.

Voldoende en aansprekende evenementenlocaties zijn onontbeerlijk voor een gezond evenementenklimaat in de stad. De coördinator zorgt samen met relevante stakeholders voor het ontwikkelen van een toekomst visie hierop. Daarnaast is het actualiseren en opstellen van de profielen van de bestaande evenementenlocaties, die zowel een praktisch als programmatisch kader omvatten, een van de verantwoordelijkheden van de coördinator.

Rotterdam Festivals fungeert als kennis- en service centrum van de stad op het gebied van evenementen. We verzamelen onder andere (publieks)data en bieden een scala aan services. De coördinator heeft een centrale rol hierin en is verantwoordelijk voor het delen van kennis en het versterken van de services die wij de sector bieden.

De coördinator stedelijke evenementen en dataverzameling maakt onderdeel uit van het Festivalteam en legt verantwoording af aan het hoofd van dit team. Hij / zij is in staat door kennis, ervaring en belangen afweging samenwerkingsverbanden met relevante partijen in de stad aan te gaan en te onderhouden. Liefde voor Rotterdam en evenementen zijn vanzelfsprekend voor het goed vervullen van deze functie, net als een gezonde dosis doorzettingsvermogen en teamspirit.

Verantwoordelijkheden en taken

 • Op basis van aanmeldingen van evenementen opstellen van een evenwichtige concept evenementenkalender in tijd en ruimte en het in samenspraak met derden oplossen van eventuele knelpunten.
 • Zorgdragen voor afstemming tussen het evenementenbeleid van Rotterdam Festivals en het evenementenvergunningenbeleid van Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam.
 • Opstellen van visie en beleid rondom de (her)ontwikkeling van evenementenlocaties en uitvoering geven aan dit beleid.
 • Rotterdam Festivals vertegenwoordigen bij overleggen met gemeente en andere stakeholders in de stad.
 • Actieve invulling geven aan servicetaken, zoals praktische advisering van organisatoren en ondersteuning bieden bij vergunningentrajecten.
 • Zorgen dat (praktische) informatie over het organiseren van evenementen actueel en (digitaal) beschikbaar is.
 • Coördinatie bij het verzamelen van (publieks)data van evenementen.
 • Afstemming van werkzaamheden met de Film Commissioner, en indien noodzakelijk deze vervangen.

Functie-eisen

 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring op HBO niveau.
 • Kennis van de productionele kant van evenementen.
 • Bekend met geautomatiseerde informatieverwerking.
 • Goede contactuele eigenschappen.
 • Oplossingsgericht, doortastend, onderhandelingsvaardig.
 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Bereid tot bezoek van evenementen en andere relevante bijeenkomsten in weekenden en avonden.
 • Bij voorkeur woonachtig in Rotterdam.

Rotterdam Festivals biedt een uitdagende functie in een gedreven team met liefde voor Rotterdam. In eerste instantie willen wij een arbeidsovereenkomst (1,0 fte) aangaan voor een jaar, met de intentie deze om te zetten naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Naast een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden wij een stimulerende werkomgeving waarin mensen zich kunnen ontplooien en deel uitmaken van het succes van de organisatie.

Op onze website kunt u meer over onze organisatie en activiteiten lezen. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Joyce Ruijs op 010 – 433 25 11.

Voldoet u aan alle bovengenoemde functie-eisen? Dan ontvangen wij graag uw motivatie en cv per mail op vacature@rotterdamfestivals.nl. Wij zien uw reactie graag tegemoet voor 23 januari 2017.

www.rotterdamfestivals.nl/over-rotterdam-festivals/vacatures


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Add to favorites
 • Email

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,