Cultuurbedrijf Noordoostpolder – Lid Raad van Toezicht

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Cultuurbedrijf Noordoostpolder | Functie: Lid Raad van Toezicht, met culturele portefeuille | Plaats: Emmeloord | Omvang: ca. 1 dag per kwartaal | Sluitingsdatum: 23/01/2017


Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder is op 1 januari 2015 tot stand gekomen door verzelfstandiging en fusie van vier culturele instellingen in de Noordoostpolder. Het is voor kunst en cultuur het kloppende culturele hart van de Noordoostpolder en een faciliterende netwerkpartner. Circa 1200 leerlingen volgen wekelijks lessen muziek, dans, drama en beeldend. Daarnaast verzorgt het Cultuurbedrijf een breed kunstaanbod voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio. Theater ’t Voorhuys, Museum Schokland en Kunstuitleen Emmeloord zijn onderdeel van het Cultuurbedrijf.

Het Muzisch Centrum Emmeloord is het centrum voor de kunsten van de Noordoostpolder. Circa 1200 leerlingen volgen wekelijks lessen muziek, dans, drama en beeldend. Daarnaast verzorgt het Muzisch Centrum een breed kunstaanbod voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio.

Theater ’t Voorhuys programmeert jaarlijks zo’n 80 professionele voorstellingen; een 20-tal amateurproducties en ongeveer 30 commerciële evenementen. Het theater heeft een capaciteit van 520 zitplaatsen. Men programmeert ook in de kleine zaal van het Muzisch Centrum. (180 zitplaatsen)

Museum Schokland In 1995 is het voormalig eiland Schokland met omgeving geplaatst op de prestigieuze werelderfgoedlijst van UNESCO. Het museum organiseert exposities op het gebied van geologie, archeologie, historie en kunst en publieksevenementen zoals de Scandinaviëmarkt, Werelderfgoedweekend en het museumweekend en klassieke concerten.

De Kunstuitleen Emmeloord is gevestigd in het Muzisch Centrum en heeft een brede collectie kunst.

Het Cultuurbedrijf werkt op basis van een bedrijfsplan 2016-2018 aan versterking van het cultureel ondernemerschap en de klantgerichtheid, professionalisering van de organisatie en vernieuwing van het aanbod. Onderdeel daarvan is verdere professionalisering van het toezicht. Het bedrijf ontvangt een structurele subsidie van de gemeente Noordoostpolder en verdient circa een derde van de inkomsten uit eigen activiteiten.

Cultuurbedrijf Noordoostpolder zoekt een:

Lid van de Raad van Toezicht
met culturele portefeuille

ca. 1 dag per kwartaal

Raad van Toezicht
Het Cultuurbedrijf werkt volgens de Governance Code Cultuur met het model van een directeur/bestuurder, de heer Peter de Haan, en een Raad van Toezicht. In de Raad zijn diverse disciplines (financiën, juridisch)vertegenwoordigd. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in een Reglement Raad van Toezicht en een Reglement Directeur / bestuurder. Een van de zittende leden van het eerste uur zal conform het rooster van aftreden per 1 januari 2017 vertrekken. Het Cultuurbedrijf is daarom op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht met een cultureel profiel.

Profiel
Het Cultuurbedrijf is op zoek naar een nieuw RvT-lid afkomstig met gedegen kennis van de culturele sector. Een ervaren directeur of bestuurder uit de sector die een gespreks- en sparringpartner kan zijn voor de directeur. Iemand die het culturele veld goed kent, die weet hoe culturele organisaties en -processen werken, op de hoogte is van diverse verdienmodellen en zelf het cultureel ondernemerschap eigen is.

Daarnaast is het bij voorkeur iemand die weet hoe de code van Cultural Governance werkt en hoe toezichthouden functioneert. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat iemand voldoende tijd en energie heeft om deze functie goed uit te oefenen.

Dat levert de volgende profielkenmerken op:

  • ervaren directeur en/of bestuurder uit de culturele sector;
  • een cultureel ondernemer;
  • op de hoogte van landelijke inhoudelijke ontwikkelingen in deze sector;
  • met kennis van verdien- en organisatiemodellen relevant voor het Cultuurbedrijf.

Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder biedt de nieuwe toezichthouder een inspirerende, uitdagende en informele organisatie. Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht gemiddeld een dagdeel per 3 maanden beschikbaar te zijn voor RvT-vergaderingen en de voorbereiding daarvan. Daarnaast gemiddeld een dagdeel per 3 maanden voor een van de ondersteunende commissies (Audit- of Remuneratie commissie) of voor tussentijds overleg, sparren, met de directeur/bestuurder. De leden van Raad worden graag uitgenodigd voor de voorstellingen, tentoonstellingen en open dagen van de diverse organisatieonderdelen.

Procedure
De werving wordt begeleid door bureau Maitland Search & Advies. Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met mevrouw P. Maitland.

In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens enkele kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de Voorzitter en een lid van de Raad van toezicht en de directeur / bestuurder. Het streven is het nieuwe lid in de eerstvolgende raadsvergadering te benoemen.

Geïnteresseerd?
Stuur uw motivatie en cv voor 23 januari 2017 naar info@maitland.be ter attentie van mevrouw P. Maitland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met P. Maitland, 06-28775336 of kijken op www.maitland.be.

www.cultuurbedrijfnop.nl


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • Add to favorites
  • Email

, , , , , , , , , , , , , , , ,