Bibliotheek Amstelland – Manager Educatie & Programmering

Vacature | Organisatie: Bibliotheek Amstelland | Functie: Manager Educatie & Programmering | Plaats: Amstelveen | Omvang: 36 uur | Sluitingsdatum: 25/01/2017


Connect2Select is een ervaren executive recruitment bureau gespecialiseerd in werving van hogere management posities voor zowel vast als interim in zowel de profit als non profit sector. Ons onderscheidend vermogen zit hem in het kunnen bereiken van de juiste kandidaten en de kwaliteit in het selectieproces.

Onze opdrachtgever: de Bibliotheek Amstelland
De Bibliotheek Amstelland is het platform voor kennis en cultuur in de regio Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Onze organisatie is volop in transitie. Een nieuwe strategische visie is vormgegeven waarin het accent verlegd is van collectie naar educatie en programmering. Als laagdrempelige en onafhankelijke voorziening kiezen wij voor delen. Het delen van onze deskundigheid en het delen met die (maatschappelijke) organisaties die kunnen bijdragen aan onze kernfuncties lezen, leren, informeren, kunst & cultuur en ontmoeting & debat. Het doel? De bibliotheek levert zichtbaar meerwaarde voor de inwoners van onze gemeenten. Onze inzet? Pro-actief cultureel ondernemerschap, vanuit de waarden van een professionele cultuur en een lerende organisatie.

Spreekt dit je aan en wil jij jouw expertise delen? Bibliotheek Amstelland zoekt een:

Manager Educatie & Programmering (M/V)

36 uur

De manager Educatie & Programmering is lid van het Management Team en ontvangt directe leiding van de directeur bestuurder. Hij is mede verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering van de organisatie en de eigen afdeling in het bijzonder. De manager Educatie & Programmering is een verander manager en geeft hiërarchisch leiding aan de medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de resultaatgerichte aansturing met betrekking tot de medewerkers, dienstverlening, activiteiten, producten en diensten.

Hij is verantwoordelijk voor het realiseren van de (commerciële) doelstellingen en draagt het beleid op aansprekende wijze uit en is in staat de medewerkers mee te nemen in de nieuwe visie en werkwijzen.

De Manager Educatie & Programmering is een ondernemer die met zijn team de verbinding met de lokale samenleving tot stand brengt om taalvaardigheid, leesplezier, mediawijsheid en digitale en culturele ontwikkeling te stimuleren. Naast het professioneel inzetten van landelijke concepten dient in een pro-actieve interactie met diverse maatschappelijke instellingen en het onderwijs de programmering en uitvoering van culturele en educatieve activiteiten onderscheidend vorm te worden gegeven

De Manager Educatie & Programmering is verantwoordelijk voor de volgende resultaat gebieden:

Beleidsontwikkeling

 • Beleidsvoorstellen op basis van actuele ontwikkelingen en trends, gericht op het vernieuwen van de dienstverlening en het verbeteren van de daartoe vereiste faciliteiten.
 • Uitvoering strategisch beleid volgens de afspraken.

Markt- en productontwikkeling

 • Een regionaal en lokaal netwerk van relevante personen en organisaties.
 • Realisatie dienstverlening aan nieuwe (institutionele) doelgroepen.
 • Nieuwe producten / diensten en processen die voldoen aan de behoefte van (interne) klanten en opdrachtgever(s) en die bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelen.

Leidinggeven

 • Medewerkers en vrijwilligers zijn gemotiveerd en toegerust voor het realiseren van gewenste resultaten.
 • Een hoge mate van zelforganisatie (taakvolwassenheid en samenwerking) in het team.
 • HR-beleid volgens de afspraken uitgevoerd.

(Project)Management

 • De dienstverlening is klantgericht en van hoge kwaliteit.
 • Realisatie van activiteiten/projecten binnen de gemaakte afspraken t.a.v. resultaten en budgetten.
 • Effectieve en efficiënte werkprocessen.
 • Activiteiten/projecten zijn afgestemd op belangen van alle betrokken partijen.
 • Consequente evaluatie, bijsturing en transfer van (project)resultaten.

Wat vragen wij:

 • Een afgeronde relevante HBO-opleiding en een pro-actieve en ondernemende instelling.
 • Leidinggevende kwaliteiten en ervaring op basis van participatieve en coachende vaardigheden.
 • Een proactieve en ondernemende manager die doelgericht sturing geeft aan veranderprocessen.
 • Kennis en affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen en politieke bestuurlijke processen.
 • Competenties op het gebied van visie, leiderschap, bedrijfsmatig inzicht, innovatie & creativiteit organisatie vermogen. samenwerken, netwerken, klant- en resultaatgericht, groei & ontwikkeling.
 • Kennis van digitale ontwikkelingen en sociale media.

Wat bieden wij:

 • Een uitdagende baan in een zich steeds veranderende omgeving en in een nieuw team.
 • Een belangrijke functie binnen de organisatie en het maatschappelijk krachtenveld waar je veel creativiteit en ondernemerschap in kwijt kunt.
 • Een plezierige en leerzame werkomgeving met fijne collega’s en klanten die ertoe doen.
 • Goede arbeidsvoorwaarden op grond van de CAO Openbare Bibliotheken.

Interesse?
Uw reactie op deze uitdagende vacature voor Manager Educatie & Programmering ontvangen wij graag z.s.m. per mail aan info@connect2select.net. Indien u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Jan Varossieau, telefoonnummer 06-30407497.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure en acquisitie wordt niet op prijs gesteld

www.debibliotheekamstelland.nl

connect-select


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Add to favorites
 • Email

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,